Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/3000(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0581/2021

Debatter :

PV 14/12/2021 - 11
CRE 14/12/2021 - 11

Omröstningar :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2021)0513

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 14 december 2021 - Strasbourg

11. Situationen i Nicaragua (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Paolo Borchia för ID-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Manu Pineda för The Left-gruppen, David McAllister, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Mick Wallace, Paulo Rangel, Maria Arena, Dita Charanzová, Gabriel Mato, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz och Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White och Isabel Wiseler-Lima, för PPE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0581/2021);

- Manu Pineda, för The Left-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0582/2021);

- Tilly Metz, Jordi Solé, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Ignazio Corrao och Diana Riba i Giner, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0583/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Karin Karlsbro och Javier Nart, för Renew-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0584/2021);

- Pedro Marques och Javi López, för S&D-gruppen, om situationen i Nicaragua efter valet den 7 november (2021/3000(RSP)) (B9-0585/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, om situationen i Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0586/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 9 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 14 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy