Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/3010(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0594/2021

Debaty :

PV 14/12/2021 - 12
CRE 14/12/2021 - 12

Głosowanie :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0515

Protokół
XML 10k
Wtorek, 14 grudnia 2021 r. - Strasburg

12. Sytuacja na granicy ukraińskiej i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na granicy ukraińskiej i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Pedro Marques w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Jaak Madison w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Mick Wallace w imieniu grupy The Left, Kostas Papadakis niezrzeszony i Andrius Kubilius.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Bronis Ropė, Thierry Mariani, Witold Jan Waszczykowski, Fabio Massimo Castaldo, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Michal Šimečka, Markéta Gregorová, Maximilian Krah, Alexandr Vondra, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Isabel Santos, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Alessandro Panza, Kosma Złotowski, Andrea Bocskor, Sandra Kalniete, Juozas Olekas, Dacian Cioloş, Jakop G. Dalunde, Adam Bielan, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ilhan Kyuchyuk, Cristian Terheş, Traian Băsescu, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Ryszard Czarnecki, Miriam Lexmann, Engin Eroglu, Anna Zalewska, Riho Terras, Karin Karlsbro, Vladimír Bilčík, Liudas Mažylis, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere i Tomislav Sokol.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Mick Wallace, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP)) (B9-0593/2021);

- Viola Von Cramon Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri i Sergey Lagodinsky, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP)) (B9-0594/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula i Sven Mikser, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP)) (B9-0595/2021);

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP)) (B9-0596/2021);

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima i Aušra Maldeikienė, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP)) (B9-0597/2021);

- Anna Fotyga, Jacek Saryusz Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil i Alexandr Vondra, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję (2021/3010(RSP)) (B9-0598/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3 protokołu z dnia 16.12.2021 r. (poprawki); pkt 11 protokołu z dnia 16.12.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: __[A261571]__ r. (poprawki); __[A261572]__ r. (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności