Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/3010(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0594/2021

Rozpravy :

PV 14/12/2021 - 12
CRE 14/12/2021 - 12

Hlasovanie :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0515

Zápisnica
XML 11k
Utorok, 14. decembra 2021 - Štrasburg

12. Situácia na ukrajinských hraniciach a na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia na ukrajinských hraniciach a na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom (2021/3010(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Pedro Marques v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v mene skupiny Verts/ALE, Jaak Madison v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Mick Wallace, v mene skupiny The Left, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec a Andrius Kubilius.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Bronis Ropė, Thierry Mariani, Witold Jan Waszczykowski, Fabio Massimo Castaldo, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Michal Šimečka, Markéta Gregorová, Maximilian Krah, Alexandr Vondra, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Isabel Santos, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Alessandro Panza, Kosma Złotowski, Andrea Bocskor, Sandra Kalniete, Juozas Olekas, Dacian Cioloş, Jakop G. Dalunde, Adam Bielan, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ilhan Kyuchyuk, Cristian Terheş, Traian Băsescu, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Ryszard Czarnecki, Miriam Lexmann, Engin Eroglu, Anna Zalewska, Riho Terras, Karin Karlsbro, Vladimír Bilčík, Liudas Mažylis, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere a Tomislav Sokol.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Mick Wallace, v mene skupiny The Left, o situácii na ukrajinskej hranici a na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom (2021/3010(RSP)) (B9-0593/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri a Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii na ukrajinských hraniciach a na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom (2021/3010(RSP)) (B9-0594/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula a Sven Mikser, v mene skupiny S&D, o situácii na ukrajinskej hranici a na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom (2021/3010(RSP)) (B9-0595/2021);

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, o situácii na ukrajinskej hranici a na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom (2021/3010(RSP)) (B9-0596/2021);

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima a Aušra Maldeikienė, v mene skupiny PPE, o situácii na ukrajinskej hranici a na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom (2021/3010(RSP)) (B9-0597/2021);

- Anna Fotyga, Jacek Saryusz Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil a Alexandr Vondra, v mene skupiny ECR, o situácii na ukrajinskej hranici a na územiach Ukrajiny okupovaných Ruskom (2021/3010(RSP)) (B9-0598/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3 zápisnice zo dňa 16.12.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 11 zápisnice zo dňa 16.12.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 9 zápisnice zo dňa 16.12.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 16.12.2021 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 14. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia