Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/3010(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0594/2021

Debatter :

PV 14/12/2021 - 12
CRE 14/12/2021 - 12

Omröstningar :

PV 16/12/2021 - 9
PV 16/12/2021 - 15
CRE 16/12/2021 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2021)0515

Protokoll
XML 11k
Tisdagen den 14 december 2021 - Strasbourg

12. Situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Jaak Madison för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Mick Wallace, för The Left-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, och Andrius Kubilius.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Bronis Ropė, Thierry Mariani, Witold Jan Waszczykowski, Fabio Massimo Castaldo, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Michal Šimečka, Markéta Gregorová, Maximilian Krah, Alexandr Vondra, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Isabel Santos, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Alessandro Panza, Kosma Złotowski, Andrea Bocskor, Sandra Kalniete, Juozas Olekas, Dacian Cioloş, Jakop G. Dalunde, Adam Bielan, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ilhan Kyuchyuk, Cristian Terheş, Traian Băsescu, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Ryszard Czarnecki, Miriam Lexmann, Engin Eroglu, Anna Zalewska, Riho Terras, Karin Karlsbro, Vladimír Bilčík, Liudas Mažylis, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere och Tomislav Sokol.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Mick Wallace, för The Left-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0593/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri och Sergey Lagodinsky, för Verts/ALE-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0594/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula och Sven Mikser, för S&D-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0595/2021);

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0596/2021);

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima och Aušra Maldeikienė, för PPE-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0597/2021);

- Anna Fotyga, Jacek Saryusz Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil och Alexandr Vondra, för ECR-gruppen, om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (2021/3010(RSP)) (B9-0598/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 9 i protokollet av den 16.12.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.12.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 14 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy