Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/0008(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A9-0236/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2
PV 14/12/2021 - 15

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0379
P9_TA(2021)0487

Jegyzőkönyv
XML 35k
2021. december 14., Kedd - Strasbourg

15. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az ifjúság európai éve (2022) ***I
Jelentés az ifjúság európai évéről (2022) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0486)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

EGYÜTTES NYILATKOZAT és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Elfogadva. (P9_TA(2021)0486)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Közös nyomozócsoportok: hozzáigazítás a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz ***I
Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Az első szavazásra 2021. szeptember 15-én került sor, és a kérdést visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján (2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0487)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: hozzáigazítás a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz ***I
Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Az első szavazásra 2021. szeptember 15-én került sor, és a kérdést visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján (2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0488)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: online erőszak
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszak elleni küzdelemről és azon belül az online erőszakról [2020/2035(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elissavet Vozemberg-Vrionidi és Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0489)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Horvátországnak történő segítségnyújtás érdekében
Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról a Horvátországnak a 2020. december 28-tól kezdődő földrengésekkel kapcsolatban nyújtandó támogatás céljából [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0490)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme
Jelentés az Olaszország EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0491)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme
Jelentés az Olaszország EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0492)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragón referenciaszámú kérelme
Jelentés Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragon automotive kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0493)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

Kiszámíthatóság a tagállamok számára, valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások *
Jelentés a 609/2014/EU, Euratom rendeletnek a tagállamok számára a kiszámíthatóság fokozása, valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások pontosítása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0494)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

Az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás ***
Ajánlás az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló, a Tanács és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek határozattervezetéről [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A9-0335/2021)

A vitára 2011. március 24-én került sor (2011.3.24-i jegyzőkönyv, 4. pont ), a szavazásra pedig 2011. március 24-én (2011.3.24-i jegyzőkönyv, 6.3. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0495)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

EK–Gabon halászati partnerségi megállapodás: végrehajtási jegyzőkönyv ***
Ajánlás a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtási jegyzőkönyvének (2021–2026) az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0496)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Nemzetközi közbeszerzési eszköz ***I
Második jelentés a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáféréséről az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Az első vitára 2014. január 14-én került sor (2014.1.14-i jegyzőkönyv, 10. pont ), a szavazásra pedig 2014. január 15-én. A kérdést visszautalták az illetékes bizottsághoz (2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.11. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0497)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (665 mellette, 8 ellene, 24 tartózkodás)

A digitális piacokról szóló jogszabály ***I
Jelentés a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (digitális piacokról szóló jogszabály) irányuló javaslatról [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0499)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 közötti helyzete
Jelentés az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 közötti helyzetéről [2021/2020(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0500)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtása
Jelentés az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtásáról [2021/2077(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0503)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési rendszereinek kihívásai és kilátásai
Jelentés a tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési rendszereinek kihívásairól és kilátásairól [2020/2001(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0504)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Utolsó frissítés: 2022. március 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat