Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0008(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0236/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2
PV 14/12/2021 - 15

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0379
P9_TA(2021)0487

Protokols
XML 35k
Otrdiena, 2021. gada 14. decembris - Strasbūra

15. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Eiropas Jaunatnes gads (2022. gads) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Jaunatnes gadu 2022 [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Sabine Verheyen (A9-0322/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0486).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

KOPĪGS PAZIŅOJUMS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0486).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Kopējas izmeklēšanas grupas: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI groza attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021).

Pirmā balsošana notika 2021. gada 15. septembrī, un saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai (16.9.2021. protokola 2. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0487).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/41/ES groza attiecībā uz tās saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Pirmā balsošana notika 2021. gada 15. septembrī, un saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai (16.9.2021. protokola 2. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0488).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Cīņa pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu: kibervardarbība
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par cīņu pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu: kibervardarbība [2020/2035(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Elissavet Vozemberg-Vrionidi un Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0489).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Horvātijai
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai saistībā ar vairākām zemestrīcēm, kas notika laikposmā no 2020. gada 28. decembra [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Karlo Ressler (A9-0343/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0490).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2021/003 IT/Porto Canale — Itālija
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — pieteikums EGF/2021/003 IT/Porto Canale — Itālija [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0491).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2021/002 IT/Air Italy — Itālija
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu pēc Itālijas pieteikuma — EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0492).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2021/004 ES/Aragón automotive — Spānija
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu pēc Spānijas pieteikuma — EGF/2021/004 ES/Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Esteban González Pons (A9-0344/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0493).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Lielāka paredzamība dalībvalstīm un ar tradicionālo, PVN un NKI pašu resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūru paredzēšana *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nolūkā nodrošināt dalībvalstīm lielāku paredzamību un precizēt ar tradicionālo, PVN un NKI pašu resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūras groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Valérie Hayer (A9-0347/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0494).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums ***
Ieteikums par projektu Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0335/2021).

Debates notika 2011. gada 24. martā (24.3.2011. protokola 4. punkts), un tām sekoja balsojums 2011. gada 24. martā (24.3.2011. protokola 6.3. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0495).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp EK un Gabonas Republiku: īstenošanas protokols ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Gabonas Republiku un Eiropas Kopienu (2021.–2026. gadam) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0496).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Starptautiskā iepirkuma akts ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Pirmās debates notika 2014. gada 14. janvārī (14.1.2014. protokola 10. punkts), tām sekoja balsojums 2014. gada 15. janvārī un jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai (15.1.2014. protokola 10.11. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0497).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (665 par, 8 pret, 24 atturas).

Digitālo tirgu tiesību akts ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sāncensīgiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē (Digitālo tirgu tiesību akts) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A9-0332/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0499).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā 2018.-2020. gadā
Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā 2018.–2020. gadā [2021/2020(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Sandra Pereira (A9-0315/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0500).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Direktīvas par ēku energoefektivitāti īstenošana
Ziņojums par direktīvas par ēku energoefektivitāti īstenošanu [2021/2077(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Seán Kelly (A9-0321/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0503).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Daudzpusējie masu iznīcināšanas ieroču kontroles un atbruņošanās režīmi: risināmās problēmas un perspektīvas
Ziņojums par risināmajām problēmām un perspektīvām saistībā ar daudzpusējiem masu iznīcināšanas ieroču kontroles un atbruņošanās režīmiem [2020/2001(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0324/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0504).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 14. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika