Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0008(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0236/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2
PV 14/12/2021 - 15

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0379
P9_TA(2021)0487

Proces-verbal
XML 35k
Marţi, 14 decembrie 2021 - Strasbourg

15. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

2022 - Anul european al tineretului ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului (2022) [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0486)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

DECLARAȚIE COMUNĂ și DECLARAȚIE A COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0486)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Echipe comune de anchetă: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Un prim vot a avut loc la 15 septembrie 2021, iar chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 2 al PV din 16.9.2021).

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0487)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Un prim vot a avut loc la 15 septembrie 2021, iar chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 2 al PV din 16.9.2021).

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0488)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică [2020/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportori: Elissavet Vozemberg-Vrionidi și Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0489)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Croației
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Croației în legătură cu seria de cutremure care au început la data de 28 decembrie 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0490)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0491)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/002 IT/Air Italy- Italia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0492)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive - Spania
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0493)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Previzibilitatea pentru statele membre și procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru a spori previzibilitatea pentru statele membre și pentru a clarifica procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0494)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniţi în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Dezbatera a avut loc la 24 martie 2011 (punctul 4 al PV din 24.3.2011), urmată de vot la 24 martie 2011 (punctul 6.3 al PV din 24.3.2011).

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0495)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană: Protocolul de punere în aplicare ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană (2021-2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0496)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Instrumentul pentru achiziții publice internaționale ***I
Al doilea raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

O primă dezbatere a avut loc la 14 ianuarie 2014 (punctul 10 al PV din 14.1.2014), urmată de vot la 15 ianuarie 2014, iar chestiunea a fost retrimisă comisiei competente (punctul 10.11 al PV din 15.1.2014).

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0497)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (665 pentru, 8 împotrivă, 24 abțineri)

Actul legislativ privind piețele digitale ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0499)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020
Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020 [2021/2020(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0500)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

Punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor [2021/2077(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0503)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

Provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare
Raport referitor la provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare [2020/2001(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0504)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)

Ultima actualizare: 14 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate