Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000073/2021 (B9-0044/2021)

Συζήτηση :

PV 14/12/2021 - 17
CRE 14/12/2021 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

17. Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000073/2021 που κατέθεσε Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (B9-0044/2021)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Jutta Urpilainen (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Iuliu Winkler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Svenja Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Markus Buchheit, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Michiel Hoogeveen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη, και Karin Karlsbro.

Παρεμβαίνει η Jutta Urpilainen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (2021/2885(RSP)) (B9-0591/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου