Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2885(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000073/2021 (B9-0044/2021)

Debatten :

PV 14/12/2021 - 17
CRE 14/12/2021 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 4k
Dinsdag 14 december 2021 - Straatsburg

17. Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000073/2021 van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Commissie: Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering (B9-0044/2021)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Svenja Hahn, namens de Renew-Fractie, Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, Markus Buchheit, namens de ID-Fractie, Michiel Hoogeveen, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de Fractie The Left, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, en Karin Karlsbro.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Bernd Lange, namens de commissie INTA, over de uitvoering van de Kimberleyprocescertificering (2021/2885(RSP)) (B9-0591/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11 van de notulen van 16.12.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2021.

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid