Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 2k
Tiistai 14. joulukuuta 2021 - Strasbourg

18. Kasvua edistävää ravitsemusta käsittelevän maailmanlaajuisen huippukokouksen (Japani, 7.–8. joulukuuta) tulokset ja heikentynyt elintarviketurva kehitysmaissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Kasvua edistävää ravitsemusta käsittelevän maailmanlaajuisen huippukokouksen (Japani, 7.–8. joulukuuta) tulokset ja heikentynyt elintarviketurva kehitysmaissa (2021/2997(RSP))

Jutta Urpilainen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marlene Mortler PPE-ryhmän puolesta ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Barry Andrews Renew-ryhmän puolesta, Benoît Biteau Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Beata Kempa ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Dino Giarrusso, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos, Pierrette Herzberger-Fofana, Idoia Villanueva Ruiz, Carlos Zorrinho, Claude Gruffat, Mónica Silvana González, Caroline Roose ja Evin Incir.

Jutta Urpilainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö