Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Dinsdag 14 december 2021 - Straatsburg

18. Resultaten van de “Nutrition for Growth”-wereldtop (Japan, 7-8 december) en toenemende voedselonzekerheid in ontwikkelingslanden (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Resultaten van de “Nutrition for Growth”-wereldtop (Japan, 7-8 december) en toenemende voedselonzekerheid in ontwikkelingslanden (2021/2997(RSP))

Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marlene Mortler, namens de PPE-Fractie, en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Barry Andrews, namens de Renew-Fractie, Benoît Biteau, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Younous Omarjee, namens de Fractie The Left, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos, Pierrette Herzberger-Fofana, Idoia Villanueva Ruiz, Carlos Zorrinho, Claude Gruffat, Mónica Silvana González, Caroline Roose en Evin Incir.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid