Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Utorok, 14. decembra 2021 - Štrasburg

18. Výsledky globálneho samitu Výživa v záujme rastu (Japonsko, 7. – 8. decembra) a rastúca potravinová neistota v rozvojových krajinách (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Výsledky globálneho samitu Výživa v záujme rastu (Japonsko, 7. – 8. decembra) a rastúca potravinová neistota v rozvojových krajinách (2021/2997(RSP))

Jutta Urpilainen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marlene Mortler v mene skupiny PPE a Udo Bullmann v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Barry Andrews v mene skupiny Renew, Benoît Biteau v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Beata Kempa v mene skupiny ECR, Younous Omarjee, v mene skupiny The Left, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos, Pierrette Herzberger-Fofana, Idoia Villanueva Ruiz, Carlos Zorrinho, Claude Gruffat, Mónica Silvana González, Caroline Roose a Evin Incir.

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 14. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia