Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2005(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0331/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0331/2021

Συζήτηση :

PV 14/12/2021 - 19
CRE 14/12/2021 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2021 - 17
PV 16/12/2021 - 9
CRE 16/12/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0508

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

19. Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη δημοκρατία στην εργασία: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων [2021/2005(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Η Gabriele Bischoff παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eugen Tomac, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Milan Brglez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Guido Reil, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Cindy Franssen, Marc Angel, Katrin Langensiepen, Leila Chaibi, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Özlem Demirel, Brando Benifei, Chris MacManus, Leszek Miller και Estrella Durá Ferrandis.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2021 (τροπολογίεςσημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου