Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 14 декември 2021 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Законодателен акт за цифровите пазари ***I (разискване)
 4.Европейска година на младежта (2022 г.) ***I (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Тържествено заседание - Гана
 7.Сесия на гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Състав на Парламента
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Положението в Никарагуа (разискване)
 12.Положението по украинската граница и в окупираните от Русия територии на Украйна (разискване)
 13.Нови насоки за хуманитарната дейност на ЕС (разискване)
 14.Сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност в Западните Балкани (разискване)
 15.Обявяване на резултатите от гласуването
 16.Сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност в Западните Балкани (продължeние на разискването)
 17.Прилагане на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (разискване)
 18.Резултатите от световната среща на върха на тема „Изхранване за растеж“ (Япония, 7 и 8 декември) и повишаването на продоволствената несигурност в развиващите се страни (разискване)
 19.Европейска рамка за правата на участие на работниците и служителите и преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети (разискване)
 20.Обяснения на вот
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (212 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (301 kb) Резултати от поименно гласуване (8715 kb) 
 
Протокол (212 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (301 kb) Резултати от поименно гласуване (8715 kb) 
 
Протокол (84 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (80 kb) Резултати от поименно гласуване (174 kb) 
 
Протокол (316 kb) Присъствен списък (89 kb) Резултати от гласувания (203 kb) Резултати от поименно гласуване (1378 kb) 
Последно осъвременяване: 28 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност