Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Πράξη για τις ψηφιακές αγορές ***I (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ***I (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Γκάνα
 7.Ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα και στα υπό ρωσική κατοχή εδάφη της Ουκρανίας (συζήτηση)
 13.Νέοι προσανατολισμοί για την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια (συζήτηση)
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στα Δυτικά Βαλκάνια (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (συζήτηση)
 18.Αποτελέσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τη διατροφή με σκοπό την ανάπτυξη (Ιαπωνία, 7-8 Δεκεμβρίου) και η αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (συζήτηση)
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (303 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (8716 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (303 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (8716 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (89 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (165 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (317 kb) Κατάσταση παρόντων (89 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (212 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1376 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου