Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 14 december 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Rättsakten om digitala marknader ***I (debatt)
 4.Europaåret för ungdomar 2022 ***I (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Högtidligt möte - Ghana
 7.Omröstning
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Situationen i Nicaragua (debatt)
 12.Situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina (debatt)
 13.En ny inriktning för EU:s humanitära insatser (debatt)
 14.Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan (debatt)
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan (fortsättning på debatten)
 17.Genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem (debatt)
 18.Resultatet av det globala toppmötet om nutrition för tillväxt (Japan, den 7–8 december) och en allt mer osäker livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna (debatt)
 19.Ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd (debatt)
 20.Röstförklaringar
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (187 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (267 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8712 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (267 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8712 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (74 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (172 kb) 
 
Protokoll (290 kb) Närvarolista (78 kb) Omröstningsresultat (170 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1355 kb) 
Senaste uppdatering: 14 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy