Index 
Proces-verbal
XML 271kPDF 184kWORD 74k
Marţi, 14 decembrie 2021 - Strasbourg
 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Evaluarea tehnologiilor medicale ***II

 2. Contingentul tarifar al UE pentru carnea de vită de calitate superioară din Paraguay ***I

 3. 2022 - Anul european al tineretului ***I

 4. Echipe comune de anchetă: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I

 5. Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal ***I

 6. Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică

 7. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Croației

 8. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italia

 9. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/002 IT/Air Italy- Italia

 10. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive - Spania

 11. Previzibilitatea pentru statele membre și procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB *

 12. Acordul privind transportul aerian dintre CE și SUA ***

 13. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană: Protocolul de punere în aplicare ***

 14. Instrumentul pentru achiziții publice internaționale ***I

 15. Dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro și amânarea aplicării cerințelor pentru dispozitivele dezvoltate intern ***I

 16. Actul legislativ privind piețele digitale ***I

 17. Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020

 18. Impactul criminalității organizate asupra resurselor proprii ale UE și asupra deturnării fondurilor UE, cu accent deosebit pe gestiunea partajată din perspectiva auditării și controlului

 19. Preîntâmpinarea corupției, a cheltuielilor neconforme și a deturnării fondurilor UE și a celor naționale în cazul fondurilor de urgență și în domeniile de cheltuieli legate de crize

 20. Punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor

 21. Provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare

 22. Noile orientări privind acțiunea umanitară a UE

 23. Cooperarea privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest

 24. Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2020

 25. Cadrul european pentru drepturile de participare ale lucrătorilor și revizuirea Directivei Consiliului privind comitetul european de întreprindere

 26. Reprimarea continuă a societății civile și a apărătorilor drepturilor omului în Rusia: cazul organizației pentru drepturile omului „Memorial”

 27. Situația din Cuba, în special cazurile lui José Daniel Ferrer, al Aymarei Nieto („Doamnele în Alb”), al lui Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, al reverendului Lorenzo Fajardo, al lui Andy Dunier García și al lui Yunior García Aguilera

 28. Impunerea muncii forțate la fabrica Linglong și protestele ecologiste din Serbia

 29. Drepturile fundamentale și statul de drept în Slovenia, cu accent pe întârzierea numirii procurorilor la Parchetul European

 30. Situația din Nicaragua

 31. Mișcarea „MeToo” și hărțuirea - consecințe pentru instituțiile europene

 32. Situația la frontiera cu Ucraina și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

 33. Punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley
Ultima actualizare: 29 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate