Index 
Jegyzőkönyv
XML 186kPDF 298kWORD 80k
2021. december 14., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.A digitális piacokról szóló jogszabály ***I (vita)
 4.Az ifjúság európai éve (2022) ***I (vita)
 5.Az ülés folytatása
 6.Ünnepélyes ülés – Ghána
 7.Szavazás
 8.Az ülés folytatása
 9.A Parlament tagjai
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.A nicaraguai helyzet (vita)
 12.Az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzet (vita)
 13.Az EU humanitárius tevékenységének új orientációi (vita)
 14.A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott együttműködés (vita)
 15.A szavazás eredményének bejelentése
 16.A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott együttműködés (a vita folytatása)
 17.A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtása (vita)
 18.A „Táplálkozás a növekedésért” globális csúcstalálkozó (Japán, december 7–8.) eredménye és az élelmiszer-ellátás fokozott bizonytalansága a fejlődő országokban (vita)
 19.A munkavállalók vállalati ügyekben való részvételének európai keretrendszere és az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv felülvizsgálata (vita)
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiakról tartott szavazás eredményét:

Egyes in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó átmeneti rendelkezések és a házon belüli eszközökre vonatkozó követelmények késleltetett alkalmazása ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - ENVI bizottság

SÜRGŐSSÉGI ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Név szerinti szavazással (680 mellette, 7 ellene, 2 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: online erőszak
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszak elleni küzdelemről és azon belül az online erőszakról [2020/2035(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elissavet Vozemberg-Vrionidi és Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0489)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A Paraguayból származó kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó uniós vámkontingens ***I
Jelentés az (EU) 2019/216 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Paraguayból származó kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó uniós vámkontingens tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2021)0485)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


3. A digitális piacokról szóló jogszabály ***I (vita)

Jelentés a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (digitális piacokról szóló jogszabály) irányuló javaslatról [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Andreas Schwab előterjeszti a jelentést.

Felszólal Stéphanie Yon-Courtin (az ECON bizottság véleményének előadója) és Carlos Zorrinho (az ITRE bizottság véleményének előadója).

Felszólal Margrethe Vestager (a Bizottság ügyvezető alelnöke) és Thierry Breton (a Bizottság tagja).

Felszólal Markus Ferber (a TRAN bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Tiemo Wölken (a JURI bizottság véleményének előadója), Ondřej Kovařík (a LIBE bizottság véleményének előadója), Adam Jarubas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrus Ansip, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marcel Kolaja, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Virginie Joron, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a The Left képviselőcsoport nevében, Miroslav Radačovský, független, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Alexandra Geese, Alessandra Basso, Eugen Jurzyca, Marisa Matias, Clara Ponsatí Obiols, Ivan Štefanec, Biljana Borzan, Svenja Hahn, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Beata Mazurek, Emmanuel Maurel, Tóth Edina, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Sandro Gozi, Rasmus Andresen, Geert Bourgeois, Anne-Sophie Pelletier, Andrzej Halicki, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Gwendoline Delbos-Corfield, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Alex Agius Saliba és Luis Garicano.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Anna Cavazzini, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Nicola Beer, Deirdre Clune, Liesje Schreinemacher és Claudia Gamon.

Felszólal Thierry Breton és Margrethe Vestager.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.14-i jegyzőkönyv, 7. pont (módosítások); 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 10. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.14-i jegyzőkönyv, 15. pont (módosítások); 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


4. Az ifjúság európai éve (2022) ***I (vita)

Jelentés az ifjúság európai évéről (2022) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Sabine Verheyen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Laurence Farreng, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Salima Yenbou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gianantonio Da Re, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Elżbieta Kruk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Niyazi Kizilyürek, a The Left képviselőcsoport nevében, Chiara Gemma, független, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Dragoş Pîslaru, Diana Riba i Giner, Alessandro Panza, Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Bocskor Andrea, Tomasz Frankowski, Marcos Ros Sempere, Hilde Vautmans, Elżbieta Rafalska, Seán Kelly, Heléne Fritzon, Jorge Buxadé Villalba, Agnès Evren, Domènec Ruiz Devesa, Asim Ademov, Predrag Fred Matić, Milan Zver, Peter Pollák, Isabel Wiseler-Lima, Maria Walsh és Gheorghe Falcă.

Felszólal: Mariya Gabriel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.14-i jegyzőkönyv, 7. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.14-i jegyzőkönyv, 15. pont .

(Az ülést 11.57-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.06-kor folytatódik.


6. Ünnepélyes ülés – Ghána

A Parlament 12.06 és 12.39 között, Nana Addo Dankwa Akufo-Addónak, Ghána elnökének látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

7. Szavazás

A Parlament szavaz az alábbi jelentésekkel kapcsolatban elért ideiglenes megállapodásokról:

Az ifjúság európai éve (2022) ***I
Jelentés az ifjúság európai évéről (2022) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Sabine Verheyen (A9-0322/2021);

Közös nyomozócsoportok: hozzáigazítás a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz ***I
Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: hozzáigazítás a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz ***I
Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

A Parlament zárószavazást tart az alábbi jelentésről:

A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: online erőszak
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszak elleni küzdelemről és azon belül az online erőszakról [2020/2035(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elissavet Vozemberg-Vrionidi és Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbi jelentésekről és ajánlásokról:

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Horvátországnak történő segítségnyújtás érdekében
Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról a Horvátországnak a 2020. december 28-tól kezdődő földrengésekkel kapcsolatban nyújtandó támogatás céljából [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Karlo Ressler (A9-0343/2021);

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme
Jelentés az Olaszország EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021);

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme
Jelentés az Olaszország EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragón referenciaszámú kérelme
Jelentés Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragon automotive kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A9-0344/2021);

Kiszámíthatóság a tagállamok számára, valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások *
Jelentés a 609/2014/EU, Euratom rendeletnek a tagállamok számára a kiszámíthatóság fokozása, valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások pontosítása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Valérie Hayer (A9-0347/2021);

Az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás ***
Ajánlás az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló, a Tanács és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek határozattervezetéről [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A9-0335/2021);

EK–Gabon halászati partnerségi megállapodás: végrehajtási jegyzőkönyv ***
Ajánlás a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtási jegyzőkönyvének (2021–2026) az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021);

Nemzetközi közbeszerzési eszköz ***I
Második jelentés a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáféréséről az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

A Parlament szavazást tart az alábbi jelentésekhez benyújtott módosításokról:

A digitális piacokról szóló jogszabály ***I
Jelentés a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (digitális piacokról szóló jogszabály) irányuló javaslatról [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 közötti helyzete
Jelentés az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 közötti helyzetéről [2021/2020(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtása
Jelentés az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtásáról [2021/2077(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Seán Kelly (A9-0321/2021);

A tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési rendszereinek kihívásai és kilátásai
Jelentés a tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési rendszereinek kihívásairól és kilátásairól [2020/2001(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0324/2021).

A szavazás vége: 13.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 19 órakor (2021.12.14-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Felszólalások

Daniel Caspary (előadó), a szavazás előtt, aki kéri, hogy a következő kérdést az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján intézményközi tárgyalások céljából utalják visza az illetékes bizottsághoz: Nemzetközi közbeszerzési eszköz (2012/0060(COD)) – INTA bizottság.

Ezt a kérést a bizottsági javaslatról tartott zárószavazás után bocsátják szavazásra. (2021.12.14-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

(Az ülést 12.42-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.05-kor folytatódik.


9. A Parlament tagjai

Az illetékes svéd hatóságok bejelentették Ilan de Basso kinevezését Johan Danielsson helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2021. december 13.

A Parlament tudomásul veszi kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Ilan de Basso elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az ECR képviselőcsoport a következő, a bizottságok és küldöttségek összetételének módosításáról szóló határozatot juttatta el az elnöknek:

TRAN bizottság: Dorien Rookmaker

A határozat a mai naptól hatályos.


11. A nicaraguai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A nicaraguai helyzet (2021/3000(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Leopoldo López Gil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paolo Borchia, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, David McAllister, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Mick Wallace, Paulo Rangel, Maria Arena, Dita Charanzová, Gabriel Mato, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz és Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White és Isabel Wiseler-Lima, a PPE képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2021/3000(RSP)) (B9-0581/2021);

- Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2021/3000(RSP)) (B9-0582/2021);

- Tilly Metz, Jordi Solé, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Ignazio Corrao és Diana Riba i Giner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2021/3000(RSP)) (B9-0583/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Karin Karlsbro és Javier Nart, a Renew képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2021/3000(RSP)) (B9-0584/2021);

- Pedro Marques és Javi López, az S&D képviselőcsoport nevében, a november 7-i választások után kialakult nicaraguai helyzetről (2021/3000(RSP)) (B9-0585/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski és Carlo Fidanza, az ECR képviselőcsoport nevében, a nicaraguai helyzetről (2021/3000(RSP)) (B9-0586/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 3. pont (módosítások); 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 11. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás).


12. Az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzet (2021/3010(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaak Madison, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, és Andrius Kubilius.

ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

Felszólal Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Bronis Ropė, Thierry Mariani, Witold Jan Waszczykowski, Fabio Massimo Castaldo, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Michal Šimečka, Markéta Gregorová, Maximilian Krah, Alexandr Vondra, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Isabel Santos, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Alessandro Panza, Kosma Złotowski, Bocskor Andrea, Sandra Kalniete, Juozas Olekas, Dacian Cioloş, Jakop G. Dalunde, Adam Bielan, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ilhan Kyuchyuk, Cristian Terheş, Traian Băsescu, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Ryszard Czarnecki, Miriam Lexmann, Engin Eroglu, Anna Zalewska, Riho Terras, Karin Karlsbro, Vladimír Bilčík, Liudas Mažylis, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere és Tomislav Sokol.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Mick Wallace, a The Left képviselőcsoport nevében, az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzetről (2021/3010(RSP)) (B9-0593/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri és Sergey Lagodinsky, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzetről (2021/3010(RSP)) (B9-0594/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula és Sven Mikser, az S&D képviselőcsoport nevében, az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzetről (2021/3010(RSP)) (B9-0595/2021);

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzetről (2021/3010(RSP)) (B9-0596/2021);

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima és Aušra Maldeikienė, a PPE képviselőcsoport nevében, az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzetről (2021/3010(RSP)) (B9-0597/2021);

- Anna Fotyga, Jacek Saryusz Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil és Alexandr Vondra, az ECR képviselőcsoport nevében, az ukrán határon és Ukrajna oroszok által megszállt területein kialakult helyzetről (2021/3010(RSP)) (B9-0598/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 3. pont (módosítások); 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 11. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 16. pont (zárószavazás).


13. Az EU humanitárius tevékenységének új orientációi (vita)

Jelentés az EU humanitárius tevékenységének új orientációiról [2021/2163(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Norbert Neuser előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

Felszólal: Janina Ochojska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal Pierfrancesco Majorino, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Barry Andrews, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Caroline Roose, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Beata Kempa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a The Left képviselőcsoport nevében, Schaller-Baross Ernő, független, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Charles Goerens, Filip De Man, Vincenzo Sofo, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Markus Buchheit, Evin Incir, Stéphane Bijoux, Carlos Zorrinho és Patrizia Toia.

Felszólal: Janez Lenarčič.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 10. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 17. pont .


14. A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott együttműködés (vita)

Jelentés a nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott együttműködésről [2021/2002(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Michael Gahler (helyettes előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

Felszólal Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andreas Schieder, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicolae Ştefănuță, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

(A vita folytatása: 2021.12.14-i jegyzőkönyv, 16. pont )


15. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az ifjúság európai éve (2022) ***I
Jelentés az ifjúság európai évéről (2022) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0486)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

EGYÜTTES NYILATKOZAT és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Elfogadva. (P9_TA(2021)0486)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Közös nyomozócsoportok: hozzáigazítás a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz ***I
Jelentés a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Az első szavazásra 2021. szeptember 15-én került sor, és a kérdést visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján (2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0487)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozat: hozzáigazítás a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz ***I
Jelentés a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Az első szavazásra 2021. szeptember 15-én került sor, és a kérdést visszautalták a bizottsághoz az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján (2021.9.16-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2021)0488)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A nemi alapú erőszak elleni küzdelem: online erőszak
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nemi alapú erőszak elleni küzdelemről és azon belül az online erőszakról [2020/2035(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Elissavet Vozemberg-Vrionidi és Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0489)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Horvátországnak történő segítségnyújtás érdekében
Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról a Horvátországnak a 2020. december 28-tól kezdődő földrengésekkel kapcsolatban nyújtandó támogatás céljából [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0490)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme
Jelentés az Olaszország EGF/2021/003 IT/Porto Canale referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0491)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme
Jelentés az Olaszország EGF/2021/002 IT/Air Italy referenciaszámú kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0492)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragón referenciaszámú kérelme
Jelentés Spanyolország EGF/2021/004 ES/Aragon automotive kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0493)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

Kiszámíthatóság a tagállamok számára, valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások *
Jelentés a 609/2014/EU, Euratom rendeletnek a tagállamok számára a kiszámíthatóság fokozása, valamint a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásakor alkalmazandó vitarendezési eljárások pontosítása érdekében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0494)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

Az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás ***
Ajánlás az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló, a Tanács és a tagállamok kormányai Tanács keretében ülésező képviselőinek határozattervezetéről [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A9-0335/2021)

A vitára 2011. március 24-én került sor (2011.3.24-i jegyzőkönyv, 4. pont ), a szavazásra pedig 2011. március 24-én (2011.3.24-i jegyzőkönyv, 6.3. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0495)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

EK–Gabon halászati partnerségi megállapodás: végrehajtási jegyzőkönyv ***
Ajánlás a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtási jegyzőkönyvének (2021–2026) az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0496)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Nemzetközi közbeszerzési eszköz ***I
Második jelentés a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáféréséről az Unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Az első vitára 2014. január 14-én került sor (2014.1.14-i jegyzőkönyv, 10. pont ), a szavazásra pedig 2014. január 15-én. A kérdést visszautalták az illetékes bizottsághoz (2014.1.15-i jegyzőkönyv, 10.11. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0497)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (665 mellette, 8 ellene, 24 tartózkodás)

A digitális piacokról szóló jogszabály ***I
Jelentés a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (digitális piacokról szóló jogszabály) irányuló javaslatról [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0499)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

Az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 közötti helyzete
Jelentés az Európai Unióban a nők és a férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 közötti helyzetéről [2021/2020(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0500)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtása
Jelentés az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtásáról [2021/2077(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0503)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési rendszereinek kihívásai és kilátásai
Jelentés a tömegpusztító fegyverek többoldalú fegyverzet-ellenőrzési és leszerelési rendszereinek kihívásairól és kilátásairól [2020/2001(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0504)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)


16. A nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott együttműködés (a vita folytatása)

Jelentés a nyugat-balkáni szervezett bűnözés elleni küzdelem területén folytatott együttműködésről [2021/2002(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

(A vita kezdete: 2021.12.14-i jegyzőkönyv, 14. pont )

Felszólal Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Vladimír Bilčík, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Thomas Waitz, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Tineke Strik, Dorien Rookmaker, Sunčana Glavak, Thijs Reuten, Joachim Stanisław Brudziński, Karlo Ressler és Evin Incir.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 10. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 17. pont .


17. A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000073/2021 felteszi: Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtása (B9-0044/2021)

Bernd Lange kifejti a kérdést.

Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Iuliu Winkler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Svenja Hahn, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Markus Buchheit, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Michiel Hoogeveen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a The Left képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, független, és Karin Karlsbro.

Felszólal: Jutta Urpilainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásáról (2021/2885(RSP)) (B9-0591/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 11. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 15. pont .


18. A „Táplálkozás a növekedésért” globális csúcstalálkozó (Japán, december 7–8.) eredménye és az élelmiszer-ellátás fokozott bizonytalansága a fejlődő országokban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A „Táplálkozás a növekedésért” globális csúcstalálkozó (Japán, december 7–8.) eredménye és az élelmiszer-ellátás fokozott bizonytalansága a fejlődő országokban (2021/2997(RSP))

Jutta Urpilainen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Marlene Mortler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Barry Andrews, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Benoît Biteau, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Beata Kempa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a The Left képviselőcsoport nevében, Dino Giarrusso, független, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos, Pierrette Herzberger-Fofana, Idoia Villanueva Ruiz, Carlos Zorrinho, Claude Gruffat, Mónica Silvana González, Caroline Roose és Evin Incir.

Felszólal: Jutta Urpilainen.

A vitát berekesztik.


19. A munkavállalók vállalati ügyekben való részvételének európai keretrendszere és az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv felülvizsgálata (vita)

Jelentés a munkahelyi demokráciáról: a munkavállalók vállalati ügyekben való részvételének európai keretrendszere és az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv felülvizsgálata [2021/2005(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Gabriele Bischoff előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Felszólal Eugen Tomac, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Milan Brglez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Samira Rafaela, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Guido Reil, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Elżbieta Rafalska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandra Pereira, a The Left képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Cindy Franssen, Marc Angel, Katrin Langensiepen, Leila Chaibi, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Özlem Demirel, Brando Benifei, Chris MacManus, Leszek Miller és Estrella Durá Ferrandis.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 10. pont (módosítások); 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 3. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.12.15-i jegyzőkönyv, 17. pont (módosítások); 2021.12.16-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás).


20. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


21. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 702.619/OJME).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Roberta Metsola

főtitkár

megbízott elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Brunet Sylvie, Joveva Irena, Michels Martina, de la Pisa Carrión Margarita

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2022. március 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat