Index 
Proces-verbal
XML 189kPDF 297kWORD 80k
Marţi, 14 decembrie 2021 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Actul legislativ privind piețele digitale ***I (dezbatere)
 4.2022 - Anul european al tineretului ***I (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Ședință solemnă - Ghana
 7.Sesiune de votare
 8.Reluarea ședinței
 9.Componența Parlamentului
 10.Componența comisiilor și a delegațiilor
 11.Situația din Nicaragua (dezbatere)
 12.Situația la frontiera cu Ucraina și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (dezbatere)
 13.Noile orientări privind acțiunea umanitară a UE (dezbatere)
 14.Cooperarea privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest (dezbatere)
 15.Anunțarea rezultatelor votului
 16.Cooperarea privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest (continuarea dezbaterii)
 17.Punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley (dezbatere)
 18.Concluziile summitului mondial „Nutriție pentru creștere economică” (Japonia, 7-8 decembrie) și insecuritatea alimentară în creștere în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)
 19.Cadrul european pentru drepturile de participare ale lucrătorilor și revizuirea Directivei Consiliului privind comitetul european de întreprindere (dezbatere)
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro și amânarea aplicării cerințelor pentru dispozitivele dezvoltate intern ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - ENVI

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

Prin AN (680 pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri), procedura de urgență a fost adoptată.

Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică [2020/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi și Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0489)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Contingentul tarifar al UE pentru carnea de vită de calitate superioară din Paraguay ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește contingentul tarifar al UE pentru carnea de vită de calitate superioară din Paraguay [COM(2021)0313 - C9-0228/2021 - 2021/0146(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0485)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


3. Actul legislativ privind piețele digitale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Andreas Schwab și-a prezentat raportul.

Au intervenit Stéphanie Yon-Courtin (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON) și Carlos Zorrinho (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

Au intervenit Margrethe Vestager (vicepreședintă executivă a Comisiei) și Thierry Breton (membru al Comisiei).

Au intervenit Markus Ferber (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Tiemo Wölken (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Ondřej Kovařík (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Adam Jarubas, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Andrus Ansip, în numele Grupului Renew, Marcel Kolaja, în numele Grupului Verts/ALE, Virginie Joron, în numele Grupului ID, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului The Left, Miroslav Radačovský, neafiliat, Pablo Arias Echeverría, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Alexandra Geese, Alessandra Basso, Eugen Jurzyca, Marisa Matias, Clara Ponsatí Obiols, Ivan Štefanec, Biljana Borzan, Svenja Hahn, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Beata Mazurek, Emmanuel Maurel, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Sandro Gozi, Rasmus Andresen, Geert Bourgeois, Anne-Sophie Pelletier, Andrzej Halicki, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, Gwendoline Delbos-Corfield, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Alex Agius Saliba și Luis Garicano.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Anna Cavazzini, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Nicola Beer, Deirdre Clune, Liesje Schreinemacher și Claudia Gamon.

Au intervenit Thierry Breton și Margrethe Vestager.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 14.12.2021 (amendamente); punctul 10 al PV din 15.12.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 15 al PV din 14.12.2021 (amendamente); punctul 17 al PV din 15.12.2021 (vot final).


4. 2022 - Anul european al tineretului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului (2022) [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Sabine Verheyen și-a prezentat raportul.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Laurence Farreng, în numele Grupului Renew, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Gianantonio Da Re, în numele Grupului ID, Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Niyazi Kizilyürek, în numele Grupului The Left, Chiara Gemma, neafiliată, Lídia Pereira, Victor Negrescu, Dragoş Pîslaru, Diana Riba i Giner, Alessandro Panza, Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Andrea Bocskor, Tomasz Frankowski, Marcos Ros Sempere, Hilde Vautmans, Elżbieta Rafalska, Seán Kelly, Heléne Fritzon, Jorge Buxadé Villalba, Agnès Evren, Domènec Ruiz Devesa, Asim Ademov, Predrag Fred Matić, Milan Zver, Peter Pollák, Isabel Wiseler-Lima, Maria Walsh și Gheorghe Falcă.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 14.12.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 15 al PV din 14.12.2021.

(Ședința a fost suspendată la 11.57.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.06.


6. Ședință solemnă - Ghana

De la 12.06 la 12.39, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei președintelui Ghanei, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

7. Sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind acordurile provizorii referitoare la:

2022 - Anul european al tineretului ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului (2022) [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Sabine Verheyen (A9-0322/2021);

Echipe comune de anchetă: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică [2020/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi și Sylwia Spurek (A9-0338/2021).

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Croației
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Croației în legătură cu seria de cutremure care au început la data de 28 decembrie 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Karlo Ressler (A9-0343/2021);

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021);

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/002 IT/Air Italy- Italia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021);

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive - Spania
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Esteban González Pons (A9-0344/2021);

Previzibilitatea pentru statele membre și procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru a spori previzibilitatea pentru statele membre și pentru a clarifica procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0347/2021);

Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniţi în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Maria Grapini (A9-0335/2021);

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană: Protocolul de punere în aplicare ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană (2021-2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021);

Instrumentul pentru achiziții publice internaționale ***I
Al doilea raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Daniel Caspary (A9-0337/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Actul legislativ privind piețele digitale ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A9-0332/2021);

Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020
Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020 [2021/2020(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Sandra Pereira (A9-0315/2021);

Punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor [2021/2077(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Seán Kelly (A9-0321/2021);

Provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare
Raport referitor la provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare [2020/2001(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0324/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 13.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 19.00 (punctul 15 al PV din 14.12.2021).

Intervenții

Daniel Caspary (raportor), înainte de începerea sesiunii de votare, pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie retrimisă comisiei competente pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Instrumentul pentru achiziții publice internaționale (2012/0060(COD)) - INTA.

Această cerere va fi supusă la vot după votul final privind propunerea Comisiei (punctul 15 al PV din 14.12.2021).

(Ședința a fost suspendată la 12.42.)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.05.


9. Componența Parlamentului

Autoritățile suedeze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Ilan de Basso, în locul lui Johan Danielsson, ca deputat în Parlament, cu efect de la 13 decembrie 2021.

Parlamentul a luat act de alegerea acestuia.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Ilan de Basso se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


10. Componența comisiilor și a delegațiilor

Grupul ECR l-a informat pe Președinte cu privire la următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și delegațiilor:

TRAN: Dorien Rookmaker

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


11. Situația din Nicaragua (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua (2021/3000(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Leopoldo López Gil, în numele Grupului PPE, Javi López, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Paolo Borchia, în numele Grupului ID, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului The Left, David McAllister, Maria-Manuel Leitão-Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Solé, Mick Wallace, Paulo Rangel, Maria Arena, Dita Charanzová, Gabriel Mato, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz și Juan Ignacio Zoido Álvarez.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White și Isabel Wiseler-Lima, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0581/2021);

- Manu Pineda, în numele Grupului The Left, referitoare la situația din Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0582/2021);

- Tilly Metz, Jordi Solé, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Ignazio Corrao și Diana Riba i Giner, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0583/2021);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Karin Karlsbro și Javier Nart, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0584/2021);

- Pedro Marques și Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Nicaragua după alegerile din 7 noiembrie (2021/3000(RSP)) (B9-0585/2021);

- Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Nicaragua (2021/3000(RSP)) (B9-0586/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3 al PV din 16.12.2021 (amendamente); punctul 11 al PV din 16.12.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 9 al PV din 16.12.2021 (amendamente); punctul 15 al PV din 16.12.2021 (vot final).


12. Situația la frontiera cu Ucraina și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația la frontiera cu Ucraina și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (2021/3010(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, în numele Grupului Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE, Jaak Madison, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Mick Wallace, în numele Grupului The Left, Kostas Papadakis, neafiliat, și Andrius Kubilius.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Sven Mikser, Nathalie Loiseau, Bronis Ropė, Thierry Mariani, Witold Jan Waszczykowski, Fabio Massimo Castaldo, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Michal Šimečka, Markéta Gregorová, Maximilian Krah, Alexandr Vondra, Milan Uhrík, Paulo Rangel, Isabel Santos, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Alessandro Panza, Kosma Złotowski, Andrea Bocskor, Sandra Kalniete, Juozas Olekas, Dacian Cioloş, Jakop G. Dalunde, Adam Bielan, Radosław Sikorski, Leszek Miller, Ilhan Kyuchyuk, Cristian Terheş, Traian Băsescu, Raphaël Glucksmann, Bart Groothuis, Ryszard Czarnecki, Miriam Lexmann, Engin Eroglu, Anna Zalewska, Riho Terras, Karin Karlsbro, Vladimír Bilčík, Liudas Mažylis, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere și Tomislav Sokol.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Mick Wallace, în numele Grupului The Left, referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (2021/3010(RSP)) (B9-0593/2021);

- Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri și Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (2021/3010(RSP)) (B9-0594/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula și Sven Mikser, în numele Grupului S&D, referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (2021/3010(RSP)) (B9-0595/2021);

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (2021/3010(RSP)) (B9-0596/2021);

- Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler Lima și Aušra Maldeikienė, în numele Grupului PPE, referitoare la situația de la frontiera Ucrainei și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (2021/3010(RSP)) (B9-0597/2021);

- Anna Fotyga, Jacek Saryusz Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil și Alexandr Vondra, în numele Grupului ECR, referitoare la situația de la frontiera cu Ucraina și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia (2021/3010(RSP)) (B9-0598/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3 al PV din 16.12.2021 (amendamente); punctul 11 al PV din 16.12.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 9 al PV din 16.12.2021 (amendamente); punctul 15 al PV din 16.12.2021 (vot final).


13. Noile orientări privind acțiunea umanitară a UE (dezbatere)

Raport referitor la noile orientări privind acțiunea umanitară a UE [2021/2163(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Norbert Neuser și-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Lenarčič (membru al Comisiei).

A intervenit Janina Ochojska, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Pierfrancesco Majorino, în numele Grupului S&D, Barry Andrews, în numele Grupului Renew, Caroline Roose, în numele Grupului Verts/ALE, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Beata Kempa, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, Ernő Schaller-Baross, neafiliat, Sunčana Glavak, Mónica Silvana González, Charles Goerens, Filip De Man, Vincenzo Sofo, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Markus Buchheit, Evin Incir, Stéphane Bijoux, Carlos Zorrinho și Patrizia Toia.

A intervenit Janez Lenarčič.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10 al PV din 15.12.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 17 al PV din 15.12.2021.


14. Cooperarea privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest (dezbatere)

Raport referitor la cooperarea privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest [2021/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Michael Gahler (raportor supleant) a prezentat raportul.

A intervenit Janez Lenarčič (membru al Comisiei).

Au intervenit Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Andreas Schieder, în numele Grupului S&D, Nicolae Ştefănuță, în numele Grupului Renew, și Viola Von Cramon-Taubadel, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

(Continuarea dezbaterii: punctul 16 al PV din 14.12.2021)


15. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

2022 - Anul european al tineretului ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului (2022) [COM(2021)0634 - C9-0379/2021- 2021/0328(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0486)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

DECLARAȚIE COMUNĂ și DECLARAȚIE A COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0486)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Echipe comune de anchetă: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Un prim vot a avut loc la 15 septembrie 2021, iar chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 2 al PV din 16.9.2021).

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0487)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Un prim vot a avut loc la 15 septembrie 2021, iar chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 2 al PV din 16.9.2021).

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2021)0488)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică [2020/2035(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportori: Elissavet Vozemberg-Vrionidi și Sylwia Spurek (A9-0338/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0489)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Croației
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea acordării de asistență Croației în legătură cu seria de cutremure care au început la data de 28 decembrie 2020 [COM(2021)0963 - C9-0403/2021 - 2021/0359(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0490)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2021/003 IT Porto Canale [COM(2021)0935 - C9-0399/2021 - 2021/0337(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0491)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/002 IT/Air Italy- Italia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Italiei – EGF/2021/002 IT/Air Italy [COM(2021)0936 - C9-0400/2021 - 2021/0338(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0492)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive - Spania
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2021/004 ES/ Aragón automotive [COM(2021)0683 - C9-0404/2021 - 2021/0356(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0493)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Previzibilitatea pentru statele membre și procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 609/2014 pentru a spori previzibilitatea pentru statele membre și pentru a clarifica procedurile de soluționare a litigiilor legate de punerea la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB [COM(2021)0327 - C9-0257/2021 - 2021/0161(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0347/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0494)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniţi în cadrul Consiliului cu privire la încheierea Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte [06385/2021 - C9-0368/2021 - 2010/0112(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Dezbatera a avut loc la 24 martie 2011 (punctul 4 al PV din 24.3.2011), urmată de vot la 24 martie 2011 (punctul 6.3 al PV din 24.3.2011).

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0495)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană: Protocolul de punere în aplicare ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană (2021-2026) [09172/2021 - C9-0253/2021 - 2021/0127(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0496)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Instrumentul pentru achiziții publice internaționale ***I
Al doilea raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe [COM(2016)0034 - C8-0018/2016- 2012/0060(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

O primă dezbatere a avut loc la 14 ianuarie 2014 (punctul 10 al PV din 14.1.2014), urmată de vot la 15 ianuarie 2014, iar chestiunea a fost retrimisă comisiei competente (punctul 10.11 al PV din 15.1.2014).

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0497)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (665 pentru, 8 împotrivă, 24 abțineri)

Actul legislativ privind piețele digitale ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0499)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

Egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020
Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană 2018-2020 [2021/2020(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0500)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

Punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor [2021/2077(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0503)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

Provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare
Raport referitor la provocările și perspectivele pentru regimurile multilaterale de control al armelor de distrugere în masă și de dezarmare [2020/2001(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0504)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)


16. Cooperarea privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la cooperarea privind combaterea criminalității organizate în Balcanii de Vest [2021/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

(Începerea dezbaterii: punctul 14 al PV din 14.12.2021)

Au intervenit Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Vladimír Bilčík, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Thomas Waitz, Ladislav Ilčić, Mislav Kolakušić, Eugen Tomac, Isabel Santos, Klemen Grošelj, Tineke Strik, Dorien Rookmaker, Sunčana Glavak, Thijs Reuten, Joachim Stanisław Brudziński, Karlo Ressler și Evin Incir.

A intervenit Janez Lenarčič (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10 al PV din 15.12.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 17 al PV din 15.12.2021.


17. Punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000073/2021 adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley (B9-0044/2021)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Jutta Urpilainen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Iuliu Winkler, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Svenja Hahn, în numele Grupului Renew, Anna Cavazzini, în numele Grupului Verts/ALE, Markus Buchheit, în numele Grupului ID, Michiel Hoogeveen, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului The Left, Tiziana Beghin, neafiliată, și Karin Karlsbro.

A intervenit Jutta Urpilainen.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, referitoare la punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley (2021/2885(RSP)) (B9-0591/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11 al PV din 16.12.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 15 al PV din 16.12.2021.


18. Concluziile summitului mondial „Nutriție pentru creștere economică” (Japonia, 7-8 decembrie) și insecuritatea alimentară în creștere în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Concluziile summitului mondial „Nutriție pentru creștere economică” (Japonia, 7-8 decembrie) și insecuritatea alimentară în creștere în țările în curs de dezvoltare (2021/2997(RSP))

Jutta Urpilainen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Marlene Mortler, în numele Grupului PPE, și Udo Bullmann, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Barry Andrews, în numele Grupului Renew, Benoît Biteau, în numele Grupului Verts/ALE, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Beata Kempa, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului The Left, Dino Giarrusso, neafiliat, Maria Noichl, María Soraya Rodríguez Ramos, Pierrette Herzberger-Fofana, Idoia Villanueva Ruiz, Carlos Zorrinho, Claude Gruffat, Mónica Silvana González, Caroline Roose și Evin Incir.

A intervenit Jutta Urpilainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Cadrul european pentru drepturile de participare ale lucrătorilor și revizuirea Directivei Consiliului privind comitetul european de întreprindere (dezbatere)

Raport referitor la democrația la locul de muncă: un cadru european pentru drepturile de participare ale lucrătorilor și revizuirea Directivei privind comitetul european de întreprindere [2021/2005(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Gabriele Bischoff și-a prezentat raportul.

A intervenit Nicolas Schmit (membru al Comisiei).

Au intervenit Eugen Tomac, în numele Grupului PPE, Milan Brglez, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Guido Reil, în numele Grupului ID, Elżbieta Rafalska, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului The Left, Mislav Kolakušić, neafiliat, Cindy Franssen, Marc Angel, Katrin Langensiepen, Leila Chaibi, Antonius Manders, Manuel Pizarro, Özlem Demirel, Brando Benifei, Chris MacManus, Leszek Miller și Estrella Durá Ferrandis.

A intervenit Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10 al PV din 15.12.2021 (amendamente); punctul 3 al PV din 16.12.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 17 al PV din 15.12.2021 (amendamente); punctul 9 al PV din 16.12.2021 (vot final).


20. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


21. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 702.619/OJME).


23. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.00.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Secretar General

Președintă în exercițiu


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Brunet Sylvie, Joveva Irena, Michels Martina, de la Pisa Carrión Margarita

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 14 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate