Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2002(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0298/2021

Debatter :

PV 14/12/2021 - 14
PV 14/12/2021 - 16
CRE 14/12/2021 - 14
CRE 14/12/2021 - 16

Omröstningar :

PV 15/12/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0506

Protokoll
XML 17k
Onsdagen den 15 december 2021 - Strasbourg

17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd
Betänkande om demokrati i arbetslivet: ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd [2021/2005(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ID-gruppen)

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0508)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelagd tillämpning av kraven för egentillverkade produkter ***I
[COM(2021)0627 - C9-0381/2021- 2021/0323(COD)] - ENVI-utskottet

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P9_TA(2021)0498)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Rättsakten om digitala marknader ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader) [COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes i dess ändrade form (P9_TA(2021)0499)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (666 röster för, 16 röster emot, 14 nedlagda röster)

Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020
Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2018–2020 [2021/2020(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0500)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Den organiserade brottslighetens inverkan på EU:s egna medel och på missbruk av EU-medel
Betänkande om den organiserade brottslighetens inverkan på EU:s egna medel och på missbruk av EU-medel, med särskilt fokus på delad förvaltning ur ett revisions- och kontrollperspektiv [2020/2221(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0501)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Förebyggande åtgärder mot korruption, oriktiga utgifter och missbruk av EU-medel och nationella medel i samband med medel för nödåtgärder och krisrelaterade utgiftsområden
Betänkande om utvärdering av förebyggande åtgärder mot korruption, oriktiga utgifter och missbruk av EU-medel och nationella medel i samband med medel för nödåtgärder och krisrelaterade utgiftsområden [2020/2222(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0502)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda
Betänkande om genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda [2021/2077(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Seán Kelly (A9-0321/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0503)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen
Betänkande om utmaningar och framtidsutsikter för multilaterala system för vapenkontroll och nedrustning med avseende på massförstörelsevapen [2020/2001(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0324/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0504)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

En ny inriktning för EU:s humanitära insatser
Betänkande om en ny inriktning för EU:s humanitära insatser [2021/2163(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0505)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan
Betänkande om samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan [2021/2002(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0505)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Senaste uppdatering: 14 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy