Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 15 grudnia 2021 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Zmiana porządku obrad
 4.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia 2021 r. - Reakcja UE na globalny nawrót COVID-19 i nowo pojawiające się warianty COVID (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Głosowanie
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie języka niewykluczającego (debata na aktualny temat)
 13.Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – aktualna sytuacja (debata)
 14.Plany dalszego podważania praw podstawowych w Polsce, w szczególności w zakresie standardów europejskiej konwencji praw człowieka oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego (debata)
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Proponowana decyzja Rady w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych dotyczących granicy zewnętrznej z Białorusią na podstawie art. 78 ust. 3 TFUE (debata)
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Proponowana decyzja Rady w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych dotyczących granicy zewnętrznej z Białorusią na podstawie art. 78 ust. 3 TFUE (ciąg dalszy debaty)
 19.Skład Parlamentu
 20.Prace Komisji Petycji w 2020 r. (debata)
 21.Reakcja UE na ubóstwo transportowe (debata)
 22.Ocena Europejskiego Roku Kolei (debata)
 23.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 24.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 25.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 26.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 27.Składanie dokumentów
 28.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 29.Korekty i zamiary głosowania
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (173 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (269 kb) Wyniki głosowań imiennych (2435 kb) 
 
Protokół (173 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (269 kb) Wyniki głosowań imiennych (2435 kb) 
 
Protokół (82 kb) Lista obecności (13 kb) Wyniki głosowania (74 kb) Wyniki głosowań imiennych (68 kb) 
 
Protokół (321 kb) Lista obecności (79 kb) Wyniki głosowania (184 kb) Wyniki głosowań imiennych (425 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności