Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0361(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0356/2021

Ingivna texter :

A9-0356/2021

Debatter :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Omröstningar :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 19 januari 2022 - Strasbourg

14. Rättsakten om digitala tjänster ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Christel Schaldemose redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Geoffroy Didier (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Patrick Breyer (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Margrethe Vestager (verkställande vice ordförande för kommissionen) och Thierry Breton (ledamot av kommissionen).

Talare: Mikuláš Peksa (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Roman Haider (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Sabine Verheyen (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Jadwiga Wiśniewska (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Arba Kokalari för PPE-gruppen, Alex Agius Saliba för S&D-gruppen, Dita Charanzová för Renew-gruppen, och Alexandra Geese för Verts/ALE-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 16 i protokollet av den 19.1.2022)

Senaste uppdatering: 16 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy