Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Kolmapäev, 19. jaanuar 2022 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
president

15. Euroopa Parlamendi kvestorite valimine (teine hääletusvoor) (tulemuste teatavaks tegemine)
Istungi stenogramm

Parlamendi president luges ette hääletuse tulemused:

- hääletanute arv:   688

- täitmata või kehtetuid valimissedeleid:   20

- antud hääli:   668

Hääled jagunesid järgnevalt:

Karol Karski   324 häält

Marcel Kolaja   344 häält

Marcel Kolaja sai antud häälte absoluutse enamuse ning valiti seega kvestoriks. President õnnitles teda valituks saamise puhul.

Kooskõlas kodukorra artikliga 18 ja artikli 17 lõikega 2 määrab kvestorite järjestuse nende valimise järjekord ja võrdse häälte arvu korral nende vanus.

Uue juhatuse koosseis edastatakse Euroopa Liidu institutsioonide juhtidele.

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.) (19.1.2022 protokollilisa 2)

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika