Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Woensdag 19 januari 2022 - Straatsburg

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Voorzitter:

15. Verkiezing van de quaestoren van het Parlement (tweede stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

- aantal deelnemers:   688

- blanco of ongeldige stemmen:   20

- uitgebrachte stemmen:   668

Aantal behaalde stemmen:

Karol Karski   324 stemmen

Marcel Kolaja   344 stemmen

Aangezien Marcel Kolaja de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald, wordt hij als quaestor verkozen. De Voorzitter feliciteert hem met zijn verkiezing.

Overeenkomstig artikel 18 en artikel 17, lid 2, van het Reglement wordt de rangorde van de ondervoorzitters bepaald door de volgorde waarin zij zijn gekozen, en, bij staking van stemmen, door hun leeftijd.

De samenstelling van het nieuwe Bureau zal worden meegedeeld aan de voorzitters van de instellingen van de Europese Unie.

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen.) (bijlage 2 van de notulen van 19.1.2022)

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid