Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 19. januára 2022 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
predsedníčka

15. Voľba kvestorov Parlamentu (druhé kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
Doslovný zápis

Predsedníčka oznámila výsledky hlasovania:

- počet hlasujúcich poslancov:         688

- nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok:    20

- počet odovzdaných hlasov:         668

Počet získaných hlasov:

Karol Karski   324 hlasov

Marcel Kolaja   344 hlasov

Marcel Kolaja získal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, a je teda zvolený za kvestora. Predsedajúca mu zablahoželala k zvoleniu.

V súlade s článkom 18 a článkom 17 ods. 2 rokovacieho poriadku sa prednostné poradie kvestorov určí podľa poradia, v akom boli zvolení, a v prípade rovnosti hlasov podľa veku.

Zloženie nového Predsedníctva sa oznámi predsedom inštitúcií Európskej únie.

(Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice.) (príloha 2 zápisnice zo dňa 19.1.2022)

Posledná úprava: 16. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia