Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0361(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0356/2021

Ingediende teksten :

A9-0356/2021

Debatten :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Stemmingen :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Notulen
XML 6k
Woensdag 19 januari 2022 - Straatsburg

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

16. Wet inzake digitale diensten ***I (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Begin van het debat: punt 14 van de notulen van 19.1.2022)

Het woord wordt gevoerd door Alessandra Basso, namens de ID-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de The Left-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, Tiemo Wölken, Sandro Gozi, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Eugen Jurzyca en Marisa Matias.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Clara Ponsatí Obiols, Pablo Arias Echeverría, Marina Kaljurand, Moritz Körner, Anna Cavazzini, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Sandra Pereira, Miroslav Radačovský, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Karen Melchior, Rasmus Andresen, Ivan David, Geert Bourgeois, Clare Daly, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Lina Gálvez Muñoz, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Alfred Sant, Róża Thun und Hohenstein, Robert Roos, Brando Benifei, Svenja Hahn, Patryk Jaki, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Luis Garicano, Jorge Buxadé Villalba, Deirdre Clune, Adriana Maldonado López, Bart Groothuis, Jessica Stegrud, Angelika Niebler en Maria Grapini.

(Voortzetting van het debat: punt 18 van de notulen van 19.1.2022)

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid