Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0361(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0356/2021

Teksty złożone :

A9-0356/2021

Debaty :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Głosowanie :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Protokół
XML 6k
Środa, 19 stycznia 2022 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

16. Akt o usługach cyfrowych ***I (ciąg dalszy debaty)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmiany dyrektywy 2000/31/WE [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Początek debaty: pkt 14 protokołu z dnia 19.1.2022 r:)

Głos zabrali: Alessandra Basso w imieniu grupy ID, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Andreas Schwab, Tiemo Wölken, Sandro Gozi, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Eugen Jurzyca i Marisa Matias.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Clara Ponsatí Obiols, Pablo Arias Echeverría, Marina Kaljurand, Moritz Körner, Anna Cavazzini, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Sandra Pereira, Miroslav Radačovský, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Karen Melchior, Rasmus Andresen, Ivan David, Geert Bourgeois, Clare Daly, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Lina Gálvez Muñoz, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Alfred Sant, Róża Thun und Hohenstein, Robert Roos, Brando Benifei, Svenja Hahn, Patryk Jaki, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Luis Garicano, Jorge Buxadé Villalba, Deirdre Clune, Adriana Maldonado López, Bart Groothuis, Jessica Stegrud, Angelika Niebler i Maria Grapini.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 18 protokołu z dnia 19.1.2022 r.)

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności