Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0361(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0356/2021

Texte depuse :

A9-0356/2021

Dezbateri :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Voturi :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Proces-verbal
XML 6k
Miercuri, 19 ianuarie 2022 - Strasbourg

A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

16. Actul legislativ privind serviciile digitale ***I (continuarea dezbaterii)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Începerea dezbaterii: punctul 14 al PV din 19.1.2022)

Au intervenit Alessandra Basso, în numele Grupului ID, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Andreas Schwab, Tiemo Wölken, Sandro Gozi, Kim Van Sparrentak, Tom Vandendriessche, Eugen Jurzyca și Marisa Matias.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Clara Ponsatí Obiols, Pablo Arias Echeverría, Marina Kaljurand, Moritz Körner, Anna Cavazzini, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Sandra Pereira, Miroslav Radačovský, Vladimír Bilčík, Petra Kammerevert, Karen Melchior, Rasmus Andresen, Ivan David, Geert Bourgeois, Clare Daly, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Lina Gálvez Muñoz, Valérie Hayer, Isabella Tovaglieri, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Alfred Sant, Róża Thun und Hohenstein, Robert Roos, Brando Benifei, Svenja Hahn, Patryk Jaki, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Luis Garicano, Jorge Buxadé Villalba, Deirdre Clune, Adriana Maldonado López, Bart Groothuis, Jessica Stegrud, Angelika Niebler și Maria Grapini.

(Continuarea dezbaterii: punctul 18 al PV din 19.1.2022)

Ultima actualizare: 16 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate