Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 11k
Středa, 19. ledna 2022 - Štrasburk

17. Hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval:

Početní složení stálých výborů
Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 206 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o početním složení stálých výborů (2021/3026(RSO)) (B9-0063/2022).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Jmenování člena Účetního dvora – Jan Gregor
Zpráva o návrhu na jmenování Jana Gregora členem Účetního dvora [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022);

Jmenování člena Účetního dvora – Marek Opioła
Zpráva o návrhu na jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Claudiu Manda (A9-0004/2022);

Jmenování člena Účetního dvora – Mihails Kozlovs
Zpráva o návrhu na jmenování Mihailse Kozlovse členem Účetního dvora [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022);

Jmenování člena Účetního dvora – Jorg Kristijan Petrovič
Zpráva o návrhu na jmenování Jorga Kristijana Petroviče členem Účetního dvora [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0005/2022).

Parlament hlasoval o předběžné dohodě:

Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Rozprava se konala dne 7. července 2021 (bod 13 zápisu ze dne 7.7.2021 a bod 15 zápisu ze dne 7.7.2021). V návaznosti na rozpravu se dne 8. července 2021 konalo první hlasování a věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru (bod 11 zápisu ze dne 8.7.2021).

Parlament hlasoval:

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: Určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti podle nařízení (EU) 2019/817
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 111 odst. 3 jednacího řádu předložil Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817, pokud jde o určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA)) (B9-0061/2022);

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: Určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti podle nařízení (EU) 2019/818
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 111 odst. 3 jednacího řádu předložil Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818, pokud jde o určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA)) (B9-0062/2022).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Akt o digitálních službách ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A9-0356/2021).

Hlasovat bylo možné do 19:15.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, 20. ledna 2022 v 9:00 (bod 3 zápisu ze dne 20.1.2022).

Hlasování začalo.

Poslední aktualizace: 16. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí