Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 11k
Kolmapäev, 19. jaanuar 2022 - Strasbourg

17. Hääletus
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele

Alaliste komisjonide liikmete arv
Otsuse ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 206 alusel esimeeste konverents alaliste komisjonide liikmete arvu kohta (2021/3026(RSO)) (B9-0063/2022).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Jan Gregor
Raport Jan Gregori nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022);

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Marek Opioła
Raport Marek Opiola nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Claudiu Manda (A9-0004/2022);

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Mihails Kozlovs
Raport Mihails Kozlovsi nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022);

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Jorg Kristijan Petrovič
Raport Jorg Kristijan Petroviči nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0005/2022).

Parlamendis pandi hääletusele esialgne kokkulepe järgmisel teemal:

Euroopa Ravimiamet ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Arutelu toimus 7. juulil 2021 (7.7.2021 protokollipunkt 13 ja 7.7.2021 protokollipunkt 15). Sellele järgnes esimene hääletus 8. juulil 2021 ning õigusakt saadeti kodukorra artikli 59 lõike 4 alusel vastutavale komisjonile tagasi (8.7.2021 protokollipunkt 11).

Parlamendis pandi hääletusele:

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: Selliste määruse (EL) 2019/817 kohaste juhtumite kindlaksmääramine, kus identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel komisjoni 29. septembri 2021. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/817 seoses selliste juhtumite kindlaksmääramisega, mil identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena (C(2021)05056 ; 2021/2913(DEA)) (B9-0061/2022);

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: Selliste määruse (EL) 2019/818 kohaste juhtumite kindlaksmääramine, kus identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel komisjoni 29. septembri 2021. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/818 seoses selliste juhtumite kindlaksmääramisega, mil identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena (C(2021)05057 ; 2021/2912(DEA)) (B9-0062/2022).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Digiteenuste õigusakt ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb digiteenuste ühtset turgu (digiteenuste õigusakt) ja millega muudetakse direktiivi 2000/31/EÜ [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A9-0356/2021).

Hääletuse lõpp kell 19.15.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (20. jaanuar 2022) kell 09.00 (20.1.2022 protokollipunkt 3).

Toimus hääletus.

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika