Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Miontuairiscí
XML 11k
Dé Céadaoin, 19 Eanáir 2022 - Strasbourg

17. Seisiún vótála
Tuarascálacha focal ar fhocal

Vótáil an Pharlaimint ar

Líon na mbuanchoistí
Togra le haghaidh cinnidh curtha síos ag Comhdháil na nUachtarán, faoi Riail 206, (B9-0063/2022).

Vótáil an Pharlaimint ar an méid seo a leanas:

Ainmniúchán chomhalta na Cúirte Iniúchóirí - Jan Gregor
Tuarascáil ar ainmniúchán Jan Gregor mar Chomhalta na Cúirte Iniúchóirí [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - An Coiste um Rialú Buiséadach. Rapóirtéir: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022);

Ainmniúchán chomhalta na Cúirte Iniúchóirí - Marek Opioła
Tuarascáil ar ainmniúchán Marek Opioła mar Chomhalta na Cúirte Iniúchóirí [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - An Coiste um Rialú Buiséadach. Rapóirtéir: Claudiu Manda (A9-0004/2022);

Ainmniúchán chomhalta na Cúirte Iniúchóirí - Mihails Kozlovs
Tuarascáil ar ainmniúchán Mihails Kozlovs mar chomhalta na Cúirte Iniúchóirí [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - An Coiste um Rialú Buiséadach. Rapóirtéir: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022);

Ainmniúchán chomhalta na Cúirte Iniúchóirí - Jorg Kristijan Petrovič
Tuarascáil ar ainmniúchán Jorg Kristijan Petrovič mar Chomhalta na Cúirte Iniúchóirí [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - An Coiste um Rialú Buiséadach. Rapóirtéir: Olivier Chastel (A9-0005/2022).

Vótáil an Pharlaimint ar an gcomhaontú sealadach maidir leis an méid seo a leanas:

an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach ***I
Tuarascáil ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ról treisithe don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach i leith ullmhacht i gcomhair géarchéimeanna agus bainistiú géarchéimeanna le haghaidh táirgí íocshláinte agus feistí leighis [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia. Rapóirtéir: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Reáchtáladh an díospóireacht an 7 Iúil 2021 (ítim 13 de mhiontuairiscí an 7.7.2021 agus ítim 15 de mhiontuairiscí an 7.7.2021) agus bhí an chéad vóta ina dhiaidh sin an 8 Iúil 2021 agus bhí an t-ábhar tarchurtha ar ais chuig an gcoiste freagrach, i gcomhréir le Riail 59(4) (ítim 11 de mhiontuairiscí an 8.7.2021).

Vótáil an Pharlaimint ar:

Agóid de bhun Riail 111(3): Cinneadh na gcásanna ina bhféadfar a mheas go bhfuil sonraí céannachta comhionann nó cosúil le chéile ar mhaithe le hilchéannachtaí a bhrath de bhun Rialachán (AE) 2019/817
Tairiscint i gcomhair rúin curtha síos faoi Riail 111(3) ag Juan Fernando López Aguilar thar ceann Choiste LIBE ar an rialachán tarmligthe ón gCoimisiún am 29 Meán Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le cinneadh na gcásanna ina bhféadfar a mheas go bhfuil sonraí céannachta comhionann nó cosúil le chéile ar mhaithe le hilchéannachtaí a bhrath (C(2021)05056 - 2021/2913(DEA)) (B9-0061/2022);

Agóid de bhun Riail 111(3): Cinneadh na gcásanna ina bhféadfar a mheas go bhfuil sonraí céannachta comhionann nó cosúil le chéile ar mhaithe le hilchéannachtaí a bhrath de bhun Rialachán (AE) 2019/818
Tairiscint i gcomhair rúin curtha síos faoi Riail 111(3) ag Juan Fernando López Aguilar, thar ceann Choiste LIBE ar an rialachán tarmligthe ón gCoimisiún am 29 Meán Fómhair 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le cinneadh na gcásanna ina bhféadfar a mheas go bhfuil sonraí céannachta comhionann nó cosúil le chéile ar mhaithe le hilchéannachtaí a bhrath (C(2021)05057 - 2021/2912(DEA)) (B9-0062/2022).

Vótáil an Pharlaimint ar na leasuithe ar an méid seo a leanas:

an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha ***I
Tuarascáil i ndáil leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena leasaítear Treoir 2000/31/CE [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra. Rapóirtéir: Christel Schaldemose (A9-0356/2021).

Bheadh an bhallóid ar oscailt go dtí 19.15.

D’fhógrófaí torthaí na vótála an lá dar gcionn, an 20 Eanáir 2022 ar 9.00 (miontuairiscí an 20.1.2022, ítim 3).

Rinneadh an vótáil.

An nuashonrú is déanaí: 24 Meitheamh 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais