Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 11k
Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d. - Strasbūras

17. Balsavimas
Stenograma

Parlamentas surengė balsavimą dėl šio dokumento:

Nuolatinių komitetų narių skaičius
Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pateikė Pirmininkų sueiga pagal Darbo tvarkos taisyklių 206 straipsnį, dėl nuolatinių komitetų narių skaičiaus (2021/3026(RSO)) (B9-0063/2022).

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor
Pranešimas dėl siūlymo skirti Janą Gregorą Audito Rūmų nariu [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022);

Audito Rūmų nario skyrimas: Marek Opioła
Pranešimas dėl siūlymo skirti Mareką Opiolą Audito Rūmų nariu [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Claudiu Manda (A9-0004/2022);

Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs
Pranešimas dėl siūlymo skirti Mihailsą Kozlovsą Audito Rūmų nariu [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022);

Audito Rūmų nario skyrimas: Jorg Kristijan Petrovič
Pranešimas dėl siūlymo skirti Jorgą Kristijaną Petrovičių Audito Rūmų nariu [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0005/2022).

Parlamentas surengė balsavimą dėl preliminaraus susitarimo šia tema:

Europos vaistų agentūra ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Diskusijos vyko 2021 m. liepos 7 d. (2021 07 07 protokolo 13 punktas ir 2021 07 07 protokolo 15 punktas), o pirmasis balsavimas – 2021 m. liepos 8 d. ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui (2021 07 08 protokolo 11 punktas).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų:

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: atvejų, kuriais tapatybės duomenys gali būti laikomi tokiais pačiais ar panašiais, nustatymas, kad būtų galima aptikti daugybines tapatybes pagal Reglamentą (ES) 2019/817
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį, dėl 2021 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl atvejų, kuriais tapatybės duomenys gali būti laikomi tokiais pačiais ar panašiais, nustatymo, kad būtų galima aptikti daugybines tapatybes, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 (C(2021)05056 ; 2021/2913(DEA)) (B9-0061/2022);

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: atvejų, kuriais tapatybės duomenys gali būti laikomi tokiais pačiais ar panašiais, nustatymas, kad būtų galima aptikti daugybines tapatybes pagal Reglamentą (ES) 2019/818
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį, dėl Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl atvejų, kuriais tapatybės duomenys gali būti laikomi tokiais pačiais ar panašiais, nustatymo, kad būtų galima aptikti daugybines tapatybes, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 (C(2021)05057 ; 2021/2912(DEA)) (B9-0062/2022).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Skaitmeninių paslaugų aktas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos (Skaitmeninių paslaugų aktas), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Christel Schaldemose (A9-0356/2021).

Balsavimas vyks iki 19.15 val.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2022 m. sausio 20 d. 09.00val. (2022 01 20 protokolo 3 punktas).

Buvo balsuota.

Atnaujinta: 2022 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika