Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 11k
Środa, 19 stycznia 2022 r. - Strasburg

17. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi dokumentami:

Skład liczbowy komisji stałych
Projekt decyzji przedłożony przez Konferencję Przewodniczących, zgodnie z art. 206 Regulaminu, w sprawie składu liczbowego komisji stałych (2021/3026(RSO)) (B9-0063/2022).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jan Gregor
Sprawozdanie w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022);

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Marek Opioła
Sprawozdanie w sprawie powołania Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Claudiu Manda (A9-0004/2022);

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Mihails Kozlovs
Sprawozdanie w sprawie powołania Mihailsa Kozlovsa na członka Trybunału Obrachunkowego [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022);

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jorg Kristijan Petrovič
Sprawozdanie w sprawie powołania Jorga Kristijana Petroviča na członka Trybunału Obrachunkowego [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0005/2022).

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnym porozumieniem w sprawie:

Europejska Agencja Leków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
Debata odbyła się 7 lipca 2021 r. (pkt 13 protokołu z dnia 7.7.2021 i pkt 15 protokołu z dnia 7.7.2021 r.), po czym 8 lipca 2021 r. przeprowadzono pierwsze głosowanie i sprawa została przekazana komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu (pkt 11 protokołu z dnia 8.7.2021 r.).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi dokumentami:

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Ustalanie przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości, na mocy rozporządzenia (UE) 2019/817
Projekt rezolucji przedłożony przez Juana Fernanda Lópeza Aguilara, w imieniu komisji LIBE, zgodnie z art. 111 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 29 września 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 w odniesieniu do ustalania przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości (C(2021)05056 ; 2021/2913(DEA)) (B9-0061/2022);

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Ustalanie przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości, na mocy rozporządzenia (UE) 2019/818
Projekt rezolucji przedłożony przez Juana Fernanda Lópeza Aguilara, w imieniu komisji LIBE, zgodnie z art. 111 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 29 września 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustalania przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości (C(2021)05057 ; 2021/2912(DEA)) (B9-0062/2022).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Akt o usługach cyfrowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmiany dyrektywy 2000/31/WE [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A9-0356/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.15.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym, tj. 20 stycznia 2022 r. o godz. 9.00 (pkt 3 protokołu z dnia 20.1.2022 r.).

Przystąpiono do głosowania.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności