Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0361(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0356/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0356/2021

Συζήτηση :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 - Στρασβούργο

18. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022 και σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022)

Παρεμβαίνουν οι Claudia Gamon, Joachim Stanisław Brudziński, Karlo Ressler, Leszek Miller, Vlad-Marius Botoş, Salvatore De Meo, Patrizia Toia, Anna Júlia Donáth και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miapetra Kumpula-Natri, Laurence Farreng, Barbara Thaler, Sylvie Guillaume, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Clara Aguilera, Eugen Tomac, Stanislav Polčák, Andrea Caroppo, Miriam Lexmann και Antonius Manders.

Παρεμβαίνουν οι Thierry Breton (Μέλος της Επιτροπής), Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Christel Schaldemose (εισηγήτρια).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2022 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2022 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2022 (τροπολογίεςσημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2022 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου