Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Σώματος
 3.Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφορίας)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της γαλλικής Προεδρίας (συζήτηση)
 11.Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας)
 12.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της γαλλικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I (συζήτηση)
 15.Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
 16.Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Ψηφοφορία
 18.Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
20.1.Παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ
  
20.2.Η κατάσταση στο Καζακστάν
  
20.3.Πολιτική κρίση στο Σουδάν
 21.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 22.Κατάθεση εγγράφων
 23.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 24.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (πρώτος γύρος ψηφοφορίας)
 Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου (δεύτερος γύρος ψηφοφορίας)
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (228 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (8295 kb) Παράρτημα 1 (13 kb) Παράρτημα 2 (13 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (228 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (8295 kb) Παράρτημα 1 (13 kb) Παράρτημα 2 (13 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (94 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (63 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (210 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (342 kb) Κατάσταση παρόντων (89 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (160 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1392 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου