Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0321(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0216/2021

Разисквания :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Гласувания :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Протокол
XML 21k
Четвъртък, 20 януари 2022 г. - Страсбург

3. Обявяване на резултатите от гласуването
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Числен състав на постоянните комисии
Предложение за решение B9-0063/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0001)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор
Доклад относно назначаването на Ян Грегор за член на Сметната палата [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧЕНИЕ НА ЯН ГРЕГОР

Приема се (P9_TA(2022)0002)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 20.1.2022 г.)

Назначаване на член на Сметната палата - Марек Опиола
Доклад относно назначаването на Марек Опиола за член на Сметната палата [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧЕНИЕ НА МАРЕК ОПИОЛА

Отхвърля се (P9_TA(2022)0003)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 20.1.2022 г.)

Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс
Доклад относно назначаването на Михаилс Козловс за член на Сметната палата [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧЕНИЕ НА МИХАИЛС КОЗЛОВС

Приема се (P9_TA(2022)0004)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 3 от протокола от 20.1.2022 г.)

Назначаване на член на Сметната палата - Йорг Кристиян Петрович
Доклад относно назначаването на Йорг Кристиян Петрович за член на Сметната палата [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧЕНИЕ НА ЙОРГ КРИСТИЯН ПЕТРОВИЧ

Приема се (P9_TA(2022)0005)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 4 от протокола от 20.1.2022 г.)

Европейска агенция по лекарствата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0006)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Възражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/817
Предложение за резолюция B9-0061/2022

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0007)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Възражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/818
Предложение за резолюция B9-0062/2022

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0008)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Законодателен акт за цифровите услуги ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно единен пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и изменение на Директива 2000/31/ЕО [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2022)0014)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направи изявление относно резултатите от гласуването за данните за самоличност (B9-0061/2022 и B9-0062/2022).

Последно осъвременяване: 16 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност