Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0321(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0216/2021

Arutelud :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Hääletused :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Protokoll
XML 17k
Neljapäev, 20. jaanuar 2022 - Strasbourg

3. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Istungi stenogramm

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Alaliste komisjonide liikmete arv
Otsuse ettepanek B9-0063/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0001)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Jan Gregor
Raport Jan Gregori nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

JAN GREGORI NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0002)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (20.1.2022 protokollilisa 1)

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Marek Opioła
Raport Marek Opioła nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

MAREK OPIOŁA NIMETAMINE

Tagasi lükatud (P9_TA(2022)0003)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (20.1.2022 protokollilisa 2)

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Mihails Kozlovs
Raport Mihails Kozlovsi nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

MIHAILS KOZLOVSI NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0004)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (20.1.2022 protokollilisa 3)

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Jorg Kristijan Petrovič
Raport Jorg Kristijan Petroviči nimetamise kohta Euroopa Kontrollikoja liikmeks [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

JORG KRISTIJAN PETROVIČI NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0005)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (20.1.2022 protokollilisa 4)

Euroopa Ravimiamet ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0006)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: Selliste määruse (EL) 2019/817 kohaste juhtumite kindlaksmääramine, kus identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena
Resolutsiooni ettepanek B9-0061/2022

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0007)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: Selliste määruse (EL) 2019/818 kohaste juhtumite kindlaksmääramine, kus identiteediandmeid saab käsitada mitme identiteedi tuvastamise eesmärgil samade või sarnastena
Resolutsiooni ettepanek B9-0062/2022

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0008)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Digiteenuste õigusakt ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb digiteenuste ühtset turgu (digiteenuste õigusakt) ja millega muudetakse direktiivi 2000/31/EÜ [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2022)0014)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Věra Jourová (komisjoni asepresident) võttis sõna identiteediandmeid puudutavate hääletustulemuste asjus (B9-0061/2022 ja B9-0062/2022).

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika