Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0321(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0216/2021

Debatten :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Stemmingen :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Notulen
XML 18k
Donderdag 20 januari 2022 - Straatsburg

3. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Aantal leden van de vaste commissies
Ontwerpbesluit B9-0063/2022

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2022)0001)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Voordracht voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer - Jan Gregor
Verslag over de voordracht van Jan Gregor voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING VAN JAN GREGOR

Aangenomen (P9_TA(2022)0002)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 20.1.2022)

Voordracht voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer - Marek Opioła
Verslag over de voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING VAN MAREK OPIOŁA

Verworpen (P9_TA(2022)0003)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 20.1.2022)

Voordracht voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer - Mihails Kozlovs
Verslag over de voordracht van Mihails Kozlovs voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING VAN MIHAILS KOZLOVS

Aangenomen (P9_TA(2022)0004)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 20.1.2022)

Voordracht voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer - Jorg Kristijan Petrovič
Verslag over de voordracht van Jorg Kristijan Petrovič voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

BENOEMING VAN JORG KRISTIJAN PETROVIČ

Aangenomen (P9_TA(2022)0005)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 4 van de notulen van 20.1.2022)

Europees Geneesmiddelenbureau ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2022)0006)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: het bepalen van gevallen waarin identiteitsgegevens als identiek of vergelijkbaar worden beschouwd voor het opsporen van meerdere identiteiten op grond van Verordening (EU) 2019/817
Ontwerpresolutie B9-0061/2022

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0007)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: het bepalen van gevallen waarin identiteitsgegevens als identiek of vergelijkbaar worden beschouwd voor het opsporen van meerdere identiteiten op grond van Verordening (EU) 2019/818
Ontwerpresolutie B9-0062/2022

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2022)0008)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Wet inzake digitale diensten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2022)0014)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) legt een verklaring af over de uitslag van de stemming over identiteitsgegevens (B9-0061/2022 et B9-0062/2022).

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid