Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0321(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0216/2021

Debaty :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Głosowanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Protokół
XML 18k
Czwartek, 20 stycznia 2022 r. - Strasburg

3. Ogłoszenie wyników głosowania
CRE

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Skład liczbowy komisji stałych
Projekt decyzji B9-0063/2022

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0001)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jan Gregor
Sprawozdanie w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

POWOŁANIE JANA GREGORA

Przyjęto (P9_TA(2022)0002)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 2)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 20.1.2022 r.)

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Marek Opioła
Sprawozdanie w sprawie powołania Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

POWOŁANIE MARKA OPIOŁY

Odrzucono (P9_TA(2022)0003)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 3)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 20.1.2022 r.)

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Mihails Kozlovs
Sprawozdanie w sprawie powołania Mihailsa Kozlovsa na członka Trybunału Obrachunkowego [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

POWOŁANIE MIHAILSA KOZLOVSA

Przyjęto (P9_TA(2022)0004)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 3 protokołu z dnia 20.1.2022 r.)

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jorg Kristijan Petrovič
Sprawozdanie w sprawie powołania Jorga Kristijana Petroviča na członka Trybunału Obrachunkowego [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

POWOŁANIE JORGA KRISTIJANA PETROVIČA

Przyjęto (P9_TA(2022)0005)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 4 protokołu z dnia 20.1.2022 r.)

Europejska Agencja Leków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0006)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Ustalanie przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości, na mocy rozporządzenia (UE) 2019/817
Projekt rezolucji B9-0061/2022

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0007)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Ustalanie przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości, na mocy rozporządzenia (UE) 2019/818
Projekt rezolucji B9-0062/2022

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0008)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Akt o usługach cyfrowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmiany dyrektywy 2000/31/WE [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0014)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wydała oświadczenie na temat wyników głosowania w sprawie danych dotyczących tożsamości (B9-0061/2022 i B9-0062/2022).

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności