Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0321(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0216/2021

Rozpravy :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Zápisnica
XML 17k
Štvrtok, 20. januára 2022 - Štrasburg

3. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Počet členov stálych výborov
Návrh rozhodnutia B9-0063/2022

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2022)0001)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Jan Gregor
Správa o vymenovaní Jana Gregora za člena Dvora audítorov [12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE JANA GREGORA

Prijatý (P9_TA(2022)0002)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 20.1.2022)

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Marek Opioła
Správa o vymenovaní Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov [13231/2021 - C9-0406/2021- 2021/0803(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE MAREKA OPIOŁU

Zamietnutý (P9_TA(2022)0003)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 20.1.2022)

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Mihails Kozlovs
Správa o vymenovaní Mihailsa Kozlovsa za člena Dvora audítorov [13353/2021 - C9-0407/2021- 2021/0804(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE MIHAILSA KOZLOVSA

Prijatý (P9_TA(2022)0004)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 3 zápisnice zo dňa 20.1.2022)

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Jorg Kristijan Petrovič
Správa o vymenovaní Jorga Kristijana Petroviča za člena Dvora audítorov [13355/2021 - C9-0408/2021- 2021/0805(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

VYMENOVANIE JORGA KRISTIJANA PETROVIČA

Prijatý (P9_TA(2022)0005)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 4 zápisnice zo dňa 20.1.2022)

Európska agentúra pre lieky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0006)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Námietka podľa článku 111 ods. 3: určovanie prípadov, v ktorých možno údaje o totožnosti považovať na účely odhaľovania viacnásobných totožností za rovnaké alebo podobné, v súlade s nariadeníma (EÚ) 2019/817
Návrh uznesenia B9-0061/2022

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0007)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Námietka podľa článku 111 ods. 3: určovanie prípadov, v ktorých možno údaje o totožnosti považovať na účely odhaľovania viacnásobných totožností za rovnaké alebo podobné, v súlade s nariadením (EÚ) 2019/818
Návrh uznesenia B9-0062/2022

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0008)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Akt o digitálnych službách ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu v oblasti digitálnych služieb (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES [COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2022)0014)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) urobila vyhlásenie v súvislosti s výsledkami hlasovania o údajoch o totožnosti (B9-0061/2022 a B9-0062/2022).

Posledná úprava: 16. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia