Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 20 stycznia 2022 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (art. 63 Regulaminu)
 3.Ogłoszenie wyników głosowania
 4.Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne w Unii Europejskiej (debata na aktualny temat)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne w Unii Europejskiej (ciąg dalszy debaty)
 7.Ochrona zwierząt w czasie transportu - Ochrona zwierząt w czasie transportu (zalecenie) (debata)
 8.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 9.Skład osobowy komisji
 10.Ogłoszenie wyników głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii (debata)
 15.Ogłoszenie wyników głosowania
 16.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 17.Korekty i zamiary głosowania
 18.Petycje
 19.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 20.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 21.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 22.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 23.Składanie dokumentów
 24.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 25.Kalendarz następnych posiedzeń
 26.Zamknięcie posiedzenia
 27.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jan Gregor
 Załącznik 2 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Marek Opioła
 Załącznik 3 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Mihails Kozlovs
 Załącznik 4 - Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jorg Kristijan Petrovič
 Załącznik 5 - Nominacje w komisjach
Protokół (236 kb) Lista obecności (46 kb) Wyniki głosowania (209 kb) Wyniki głosowań imiennych (6675 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
            Załącznik 3 (7 kb) Załącznik 4 (7 kb) Załącznik 5 (43 kb) 
 
Protokół (236 kb) Lista obecności (46 kb) Wyniki głosowania (209 kb) Wyniki głosowań imiennych (6675 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
            Załącznik 3 (7 kb) Załącznik 4 (7 kb) Załącznik 5 (43 kb) 
 
Protokół (104 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (54 kb) Wyniki głosowań imiennych (120 kb)    
 
Protokół (408 kb) Lista obecności (75 kb) Wyniki głosowania (139 kb) Wyniki głosowań imiennych (1053 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności