Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 17 februari 2022 - Strasbourg

4. Torka och andra extrema väderförhållanden på den iberiska halvön och i andra delar av Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Torka och andra extrema väderförhållanden på den iberiska halvön och i andra delar av Europa (2022/2543(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Álvaro Amaro för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Jorge Buxadé Villalba för ECR-gruppen, och Younous Omarjee, för The Left-gruppen.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 21 september 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy