Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0262(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0114/2021

Ingivna texter :

A9-0114/2021

Debatter :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Omröstningar :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2022)0046

Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 17 februari 2022 - Strasbourg

5. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

Stefania Zambelli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Gilles Lebreton (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Cindy Franssen för PPE-gruppen, Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Katrin Langensiepen för Verts/ALE-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen, för The Left-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Eugen Tomac och Marianne Vind.

(Fortsättning på debatten: punkt 7 i protokollet av den 17.2.2022)

Senaste uppdatering: 21 september 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy