Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 17k
Četrtek, 17. februar 2022 - Strasbourg

6. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament je glasoval o začasnem sporazumu o:

Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim in reprotoksičnim snovem pri delu ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu [COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Zaračunavanja pristojbin težkim tovornim vozilom za uporabo določene infrastrukture ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/62/ES, 1999/37/ES in (EU) 2019/520 glede zaračunavanja pristojbin vozilom za uporabo določene infrastrukture [10542/1/2021 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Giuseppe Ferrandino (A9-0006/2022);

Prednostne naloge EU za 66. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
Predlog resolucije B9-0099/2022;

Nedavni dogodki na področju človekovih pravic na Filipinih
Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0097/2022, B9-0098/2022, B9-0108/2022, B9-0111/2022, B9-0114/2022 in B9-0117/2022, ki ga vlagajo Željana Zovko, Seán Kelly, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan in Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino in Javi López v imenu skupine S&D, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Hannah Neumann in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine The Left in Fabio Massimo Castaldo, o nedavnih dogodkih na področju človekovih pravic na Filipinih (2022/2540(RSP)) (RC-B9-0097/2022);

Smrtna kazen v Iranu
Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0105/2022, B9-0107/2022, B9-0109/2022, B9-0112/2022 in B9-0115/2022, ki ga vlagajo Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos, Tom Vandenkendelaere, Helmut Geuking, Radosław Sikorski, Eugen Tomac, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer in Stelios Kympouropoulos v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino in Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski in Carlo Fidanza v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Campomenosi, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi in Silvia Sardone, o smrtni kazni v Iranu (2022/2541(RSP)) (RC-B9-0105/2022);

Politična kriza v Burkini Faso
Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0104/2022, B9-0106/2022, B9-0110/2022, B9-0113/2022, B9-0116/2022 in B9-0119/2022, ki ga vlagajo Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Adam Jarubas, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan in Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena in Evin Incir v imenu skupine S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Jordi Solé in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Eugen Jurzyca, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki in Veronika Vrecionová v imenu skupine ECR, Manu Pineda in Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine The Left in Fabio Massimo Castaldo, o politični krizi v Burkini Faso (2022/2542(RSP)) (RC-B9-0104/2022).

Glasovanje je odprto do 11.00.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 13.00 (točka 11 zapisnika z dne 17.2.2022).

Glasovanje se je začelo.

Zadnja posodobitev: 21. september 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov