Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 18k
Torstai 17. helmikuuta 2022 - Strasbourg

8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 16.2.2022, kohta 18.)


8.1. Ihmisoikeuksien viimeaikainen kehitys Filippiineillä

Päätöslauselmaesitykset B9-0097/2022, B9-0098/2022, B9-0108/2022, B9-0111/2022, B9-0114/2022 ja B9-0117/2022 (2022/2540(RSP))

Seán Kelly, Javi López, Svenja Hahn, Hannah Neumann ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Evin Incir S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Maria Arena ja Ernest Urtasun.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 14 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 18 (lopullinen äänestys).


8.2. Kuolemanrangaistus Iranissa

Päätöslauselmaesitykset B9-0100/2022, B9-0101/2022, B9-0105/2022, B9-0107/2022, B9-0109/2022, B9-0112/2022 ja B9-0115/2022 (2022/2541(RSP))

Javier Zarzalejos esitteli päätöslauselmaesityksen B9-0115/2022.

Puhetta johti
varapuhemies Roberts ZĪLE

Jytte Guteland, Søren Gade, Ernest Urtasun, Anna Fotyga, Susanna Ceccardi ja Cornelia Ernst esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0107/2022, B9-0109/2022, B9-0105/2022, B9-0112/2022, B9-0100/2022 ja B9-0101/2022.

Puheenvuorot: Radosław Sikorski PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly The Left -ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Evin Incir, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Michiel Hoogeveen ja Seán Kelly.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Pierfrancesco Majorino ja Pierre Karleskind.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 14 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 18 (lopullinen äänestys).


8.3. Burkina Fason poliittinen kriisi

Päätöslauselmaesitykset B9-0103/2022, B9-0104/2022, B9-0106/2022, B9-0110/2022, B9-0113/2022, B9-0116/2022 ja B9-0119/2022 (2022/2542(RSP))

Željana Zovko, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Jordi Solé, Assita Kanko, Manu Pineda ja Dominique Bilde esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Evin Incir S&D-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Mick Wallace The Left -ryhmän puolesta, Seán Kelly, Hannes Heide, Jadwiga Wiśniewska, Carlos Zorrinho, Ryszard Czarnecki, Karsten Lucke ja Beata Kempa.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 14 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.2.2022, kohta 18 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.30.)

Päivitetty viimeksi: 21. syyskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö