Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0262(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0114/2021

Разисквания :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Гласувания :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Приети текстове :

P9_TA(2022)0046

Протокол
XML 12k
Четвъртък, 17 февруари 2022 г. - Страсбург

11. Обявяване на резултатите от гласуването
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени и репротоксини по време на работа ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0046)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТА И НА СЪВЕТА и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2022)0046)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури [10542/1/2021 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Giuseppe Ferrandino (A9-0006/2022)

(Необходимо е мнозинство от членовете, съставляващи Парламента, за изменение или отхвърляне на позицията на Съвета)

ИЗМЕНЕНИЯ

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 33)

Следователно второто четене в Европейския парламент е приключено.

Във връзка с това позицията на Съвета се счита за приета.

По този начин предложеният акт беше приет. (P9_TA(2022)0047)

Приоритетите на ЕС за 66-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
Предложение за резолюция B9-0099/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2022)0048)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

Неотдавнашните събития, свързани с правата на човека във Филипините
Общо предложение за резолюция RC-B9-0097/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2022)0049)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 35)

Смъртното наказание в Иран
Общо предложение за резолюция RC-B9-0105/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2022)0050)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 36)

Политическа криза в Буркина Фасо
Общо предложение за резолюция RC-B9-0104/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2022)0051)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 37)

(Заседанието беше прекъснато в 13.05 ч.)

Последно осъвременяване: 21 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност