Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0262(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0114/2021

Debaty :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Głosowanie :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0046

Protokół
XML 10k
Czwartek, 17 lutego 2022 r. - Strasburg

11. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych, mutagenów i reprotoksyn podczas pracy ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych i mutagenów podczas pracy [COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0046)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU I RADY i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0046)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 32)

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady znieniającej dyrektywy 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [10542/1/2021 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Giuseppe Ferrandino (A9-0006/2022)

(zmiana lub odrzucenie stanowiska Rady wymaga większości głosów wszystkich posłów do Parlamentu)

POPRAWKI

Odrzucono
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 33)

Drugie czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Stanowisko Rady uznaje się więc za przyjęte.

Proponowany akt został tym samym zatwierdzony (P9_TA(2022)0047)

Priorytety UE na 66. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
Projekt rezolucji B9-0099/2022

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0048)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 34)

Ostatnie wydarzenia dotyczące praw człowieka na Filipinach
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0097/2022

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0049)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 35)

Kara śmierci w Iranie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0105/2022

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0050)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 36)

Kryzys polityczny w Burkina Faso
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0104/2022

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2022)0051)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 37)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05.)

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności