Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0262(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0114/2021

Debatter :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Omröstningar :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2022)0046

Protokoll
XML 10k
Torsdagen den 17 februari 2022 - Strasbourg

11. Tillkännagivande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2020)0571 - C9-0301/2020 - 2020/0262(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Stefania Zambelli (A9-0114/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2022)0046)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

PARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS GEMENSAMMA UTTALANDE

Antogs (P9_TA(2022)0046)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 när det gäller uttag av avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer [10542/1/2021 - C9-0423/2021 - 2017/0114(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Giuseppe Ferrandino (A9-0006/2022)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för ändring eller avvisning av rådets ståndpunkt.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

Parlamentets andra behandling avslutades därmed..

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2022)0047)

EU:s prioriteringar inför det 66:e mötet i FN:s kvinnokommission
Resolutionsförslag B9-0099/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0048)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

Den senaste utvecklingen på människorättsområdet i Filippinerna
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0097/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0049)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

Dödsstraffet i Iran
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0105/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0050)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

Den politiska krisen i Burkina Faso
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0104/2022

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2022)0051)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05.)

Senaste uppdatering: 21 september 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy