Ar ais 
 Ar aghaidh 
MiontuairiscíVótaíVótaí trí ghlaoch rollaTéacsanna atá glacthaTuarascálacha focal ar fhocal
Miontuairiscí
Déardaoin, 17 Feabhra 2022 - Strasbourg
 1.Oscailt an tsuí
 2.Fógra maidir le torthaí na vótála
 3.Comhdhéanamh na gcoistí agus na dtoscaireachtaí
 4.Triomaigh agus feiniméin adhaimsire eile ar Leithinis na hIbéire agus in áiteanna eile san Eoraip (díospóireacht)
 5.Oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí, do shó-ghineacha agus do thoscainí ball síolraithe ag an obair ***I (díospóireacht)
 6.An chéad seisiún vótála
 7.Oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí, do shó-ghineacha agus do thocsainí ball síolraithe ag an obair ***I (díospóireacht ar lean)
 8.Díospóireacht ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta (díospóireacht)
  
8.1.Na forbairtí is déanaí maidir le cearta an duine sna hOileáin Fhilipíneacha
  
8.2.Pionós an bháis san Iaráin
  
8.3.Géarchéim pholaitiúil i mBuircíne Fasó
 9.Athchromadh ar an suí
 10.Comhdhéanamh na dtoscaireachtaí de réir ainmniúcháin
 11.Fógra maidir le torthaí na vótála
 12.Athchromadh ar an suí
 13.Comhdhéanamh na ngrúpaí polaitiúla
 14.An dara seisiún vótála
 15.Athchromadh ar an suí
 16.Trascheisteanna móra (díospóireacht)
  
16.1.An córas cosanta um ainmniúcháin STFC agus TGFC a neartú in AE tar éis chás Prosecco/Prosek
  
16.2.An borradh atá faoi phraghsanna tráchtearra agus ionchuir in earnáil na talmhaíochta
 17.Athchromadh ar an suí
 18.Fógra maidir le torthaí na vótála
 19.Mínithe ar an vótáil
 20.Ceartúcháin ar na vótaí agus intinní vótála
 21.Achainíocha
 22.Cinntí chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas
 23.Tarchuir mhodhnaithe chuig na coistí (Riail 56)
 24.Coistí comhlachaithe (Riail 57)
 25.Cinntí chun an nós imeachta comhchoiste a chur i bhfeidhm (Riail 58)
 26.An nós imeachta formheasa (Riail 105)
 27.Doiciméid a fuarthas
 28.Formheas mhiontuairiscí an pháirtseisiúin agus na téacsanna a glacadh a chur ar aghaidh
 29.Dátaí na suíonna atá amach romhainn
 30.Clabhsúr an tsuí
 31.Atráth an tseisiúin
 CLÁR TINRIMH
 Iarscríbhinn 1 - Comhdhéanamh na dtoscaireachtaí de réir ainmneacha
Miontuairiscí (223 kb) Clár Tinrimh (47 kb) Torthaí na vótála (516 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (3877 kb) Iarscríbhinn 1 (60 kb) 
 
Miontuairiscí (223 kb) Clár Tinrimh (47 kb) Torthaí na vótála (516 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (3877 kb) Iarscríbhinn 1 (60 kb) 
 
Miontuairiscí (97 kb) Clár Tinrimh (12 kb) Torthaí na vótála (118 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (91 kb)    
 
Miontuairiscí (369 kb) Clár Tinrimh (77 kb) Torthaí na vótála (259 kb) Torthaí na vótála le glaoch rolla (652 kb)    
An nuashonrú is déanaí: 21 Meán Fómhair 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais