Tabhair do d’aire, i gcás nach bhfuil doiciméad ar fáil i do theanga, cuirfear an téacs ar fáil i bhFraincis.

 Innéacs 
MiontuairiscíVótaíVótaí trí ghlaoch rollaTéacsanna atá glacthaTuarascálacha focal ar fhocal
Miontuairiscí - Torthaí na vótála
XML 516kPDF 259kWORD 118k
Déardaoin, 17 Feabhra 2022 - Strasbourg
 Míniú ar ghiorrúcháin agus ar shiombailí

 1. Iarraidh ar dhíolúine Elena Yoncheva a tharscaoileadh

 2. Iarraidh ar dhíolúine Mario Borghezio a tharscaoileadh

 3. Iarraidh ar dhíolúine Jörg Meuthen a tharscaoileadh

 4. Iarraidh ar dhíolúine Álvaro Amaro a tharscaoileadh

 5. Coinbhinsiún um Chaomhnú agus um Bainistiú Acmhainní Iascaigh na Mórmhara san Aigéan Ciúin Thuaidh: aontachas an Aontais Eorpaigh ***

 6. Comhdhéanamh uimhriúil na dtoscaireachtaí idirpharlaiminteacha

 7. Dúshláin do limistéir uirbeacha i ré iar-COVID-19

 8. Tionchar na n-athchóirithe náisiúnta cánach ar gheilleagar an Aontais

 9. Agóid de bhun Riail 112(2) agus (3): Pónaire shoighe ghéinmhodhnaithe GMB151 (BCS-GM151-6)

 10. Agóid de bhun Riail 112(2) agus (3): Cadás géinmhodhnaithe GHB614 (BCS-GHØØ2-5)

 11. Agóid de bhun Riail 111(3): Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe: tréimhsí ama a bhaineann le neamh-inghlacthacht iarratas ar thacaíocht

 12. Agóid de bhun Riail 111(3): Tréimhse inghlacthachta na ndeimhnithe vacsaínithe arna n-eisiúint i bhformáid Dheimhniú Digiteach COVID AE lena léirítear gur críochnaíodh an tsraith vacsaínithe phríomhúil

 13. Clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm ***I

 14. An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh – iarratas EGF/2021/005 FR/AIRBUS – an Fhrainc

 15. An Banc Ceannais Eorpach - tuarascáil bhliantúil 2021

 16. Tuarascáil cur chun feidhme maidir le leas ainmhithe ar an bhfeirm

 17. Gníomhaíochtaí an Ombudsman Eorpaigh - tuarascáil bhliantúil 2020

 18. Straitéis Eorpach maidir le fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta

 19. Measúnú ar chur chun feidhme Airteagal 50 CAE

 20. Cur chun feidhme an Séú Treoir CBL: cad atá in easnamh chun bearna CBL san Aontas a laghdú?

 21. Iarnród: síneadh a chur le bearta sealadacha i ndáil le muirir a thobhach - COVID-19 ***I

 22. Cúnamh macrairgeadais don Úcráin ***I

 23. Cur chun feidhme na Treorach maidir le Sábháilteacht Bréagán)

 24. An Eoraip a neartú sa chomhrac in aghaidh na hailse – i dtreo straitéis chuimsitheach agus chomhordaithe

 25. Cur chun feidhme an chomhbheartais eachtraigh agus slándála - tuarascáil bhliantúil 2021

 26. Cur chun feidhme an chomhbheartais slándála agus cosanta – tuarascáil bhliantúil 2021

 27. Cearta an duine agus an daonlathas ar domhan – tuarascáil bhliantúil 2021

 28. An t-éilliú agus cearta an duine

 29. Dul i ngleic le bacainní neamhtharaife agus neamhchánach sa mhargadh aonair

 30. Reacht do chomhlachais trasteorann Eorpacha agus d’eagraíochtaí neamhbhrabúsacha

 31. Cumhachtú Óige na hEorpa: fostaíocht agus téarnamh sóisialta i ndiaidh na paindéime

 32. Oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ***I

 33. Muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar fheithiclí earraí troma ***II

 34. Tosaíochtaí AE don 66ú seisiún de Choimisiún na Náisiún Aontaithe ar Stádas na mBan

 35. Na forbairtí is déanaí maidir le cearta an duine sna hOileáin Fhilipíneacha

 36. Pionós an bháis san Iaráin

 37. Géarchéim pholaitiúil i mBuircíne Fasó
An nuashonrú is déanaí: 26 Aibreán 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais